• Current language : lv
Pārstāvniecība Latvijā

Sākumlapa

  • Eiropas cīņa ar dezinformāciju

    Eiropas cīņa ar dezinformāciju

    Eiropas Savienība ir pastiprināti pievērsusies cīņai pret dezinformāciju, lai aizsargātu demokrātiju un nodrošinātu godīgu vēlēšanu norisi. 2018. gada nogalē atbalstītais ES Rīcības plāns dezinformācijas apkarošanai paredz uzlabot dezinformācijas atklāšanu, veicināt saskaņotu ES institūciju un dalībvalstu reaģēšanu, kā arī sniegt lielāku atbalstu faktu pārbaudītājiem, pētniekiem, kampaņām medijpratības veicināšanai. Uzzini par dažādiem noderīgiem resursiem, lasot tālāk.

Jaunumi

/latvia/file/covid-19_lvCovid-19

Covid-19
Covid-19

Eiropas Komisija ir izveidojusi un uztur aktualizētas informācijas lapu tiešsaistē, kur ikviens var uzzināt aktuālāko informāciju par cīņu pret Covid-19 uzliesmojumu: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_lv

/latvia/file/eiropas-komisija-0_lvEiropas Komisija

Eiropas Komisija
Eiropas Komisija

Eiropas Komisija šodien ierosinājusi atbrīvot no pievienotās vērtības nodokļa (PVN) preces un pakalpojumus, ko Eiropas Komisija, ES struktūras un aģentūras dara pieejamus dalībvalstīm un iedzīvotājiem krīzes laikā. Šādi tiek reaģēts uz koronavīrusa pandēmijas laikā gūto pieredzi. Cita starpā gūtā pieredze liecina, ka PVN, ko iekasē par dažiem darījumiem, galu galā iepirkuma darbībās ir izmaksu faktors, kas noslogo ierobežotos budžetus. Tāpēc šodienas iniciatīva maksimāli palielinās to ES līdzekļu efektivitāti, ko izmanto sabiedrības interesēs, lai reaģētu uz krīzēm, tādām kā dabas katastrofām un ārkārtas situācijām sabiedrības veselības jomā. Tā arī stiprinās ES līmeņa katastrofu un krīžu pārvarēšanas struktūras, piemēram, tās, uz kurām attiecas ES veselības savienība un ES civilās aizsardzības mehānisms.

Pasākumi

/latvia/file/eiropasdiena2020jpg-0_lveiropas_diena_2020.jpg

Eiropas diena
Eiropas diena

Šeit varat uzzināt par Eiropas dienas pasākumiem, kas plānoti 2021. gadā. Aicinām ikvienu izvēlēties sev tīkamāko aktivitāti un līdzdarboties! Pasākumu saraksts tiek regulāri atjaunināts.

Datums: 
17/03/2021 - 11/05/2021

/latvia/file/blue-12830111920jpg-10_lvblue-1283011_1920.jpg

Eiropas Komisija
Eiropas Komisija

Eiropas Komisija ir apņēmusies aizsargāt jūsu persondatus un ievērot jūsu privātumu. Komisija persondatus vāc un apstrādā tālāk atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regulai (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti (ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001).

Datums: 
31/12/2021