• Current language : lv
Pārstāvniecība Latvijā

Sākumlapa

  • Eiropas cīņa ar dezinformāciju

    Eiropas cīņa ar dezinformāciju

    Eiropas Savienība ir pastiprināti pievērsusies cīņai pret dezinformāciju, lai aizsargātu demokrātiju un nodrošinātu godīgu vēlēšanu norisi. 2018. gada nogalē atbalstītais ES Rīcības plāns dezinformācijas apkarošanai paredz uzlabot dezinformācijas atklāšanu, veicināt saskaņotu ES institūciju un dalībvalstu reaģēšanu, kā arī sniegt lielāku atbalstu faktu pārbaudītājiem, pētniekiem, kampaņām medijpratības veicināšanai. Uzzini par dažādiem noderīgiem resursiem, lasot tālāk.

Jaunumi

/latvia/file/covid-19_lvCovid-19

Covid-19
Covid-19

Eiropas Komisija ir izveidojusi un uztur aktualizētas informācijas lapu tiešsaistē, kur ikviens var uzzināt aktuālāko informāciju par cīņu pret Covid-19 uzliesmojumu: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_lv

/latvia/file/nature-32946321920jpg-7_lvnature-3294632_1920.jpg

Cīņa pret piesārņojumu un klimata pārmaiņām Eiropā
Cīņa pret piesārņojumu un klimata pārmaiņām Eiropā

Rīt 14. reizi norisināsies Eiropas Attīstības dienas — vadošais globālais forums starptautiskās partnerības un sadarbības jautājumos —, kuru ietvaros tiks pārdomāta sagatavošanās ANO Bioloģiskās daudzveidības konferencei (COP15) 2021. gada oktobrī Kuņminā un ANO Klimata pārmaiņu konferencei (COP26) novembrī Glāzgovā. Vairāk nekā 1000 organizāciju no vairāk nekā 160 valstīm 15. un 16. jūnijā apspriedīs divus galvenos tematus: zaļa ekonomika cilvēkiem un dabai un bioloģiskās daudzveidības un cilvēku aizsardzība. Šogad īpašs uzsvars tiks likts uz jauno līderu viedokļiem un tiks organizēti īpaši pasākumi par Covid-19 pandēmijas ietekmi uz ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu. Virtuāls Eiropas Attīstības dienu Globālais ciemats iepazīstinās ar tādiem inovatīviem projektiem un progresīviem ziņojumiem par ilgtspējīgas attīstības risinājumiem, ko sagatavojušas vairāk nekā 150 organizācijas no visas pasaules.

Pasākumi

/latvia/file/blue-12830111920jpg-10_lvblue-1283011_1920.jpg

Eiropas Komisija
Eiropas Komisija

Eiropas Komisija ir apņēmusies aizsargāt jūsu persondatus un ievērot jūsu privātumu. Komisija persondatus vāc un apstrādā tālāk atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regulai (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti (ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001).

Datums: 
31/12/2021