Pārstāvniecība Latvijā

Sākumlapa

  • Dezinformācija un viltus ziņas

    Kā cīnīties ar dezinformāciju un mītiem

    Eiropas Savienība ir pastiprināti pievērsusies cīņai pret dezinformāciju, lai aizsargātu demokrātiju un nodrošinātu godīgu vēlēšanu norisi. 2018. gada nogalē atbalstītais ES Rīcības plāns dezinformācijas apkarošanai paredz uzlabot dezinformācijas atklāšanu, veicināt saskaņotu ES institūciju un dalībvalstu reaģēšanu, kā arī sniegt lielāku atbalstu faktu pārbaudītājiem, pētniekiem, kampaņām medijpratības veicināšanai. Uzzini par dažādiem noderīgiem resursiem, lasot tālāk.

Jaunumi
Noteikumi par vienreizlietojamiem plastmasas izstrādājumiem
21/05/2019

ES Padome šodien pieņēma tālejošus pasākumus, kurus Komisija ierosinājusi, lai novērstu jūras piedrazojumu, ko rada 10 veidu vienreizlietojami plastmasas izstrādājumi, kuri Eiropas pludmalēs atrodami visbiežāk, kā arī pamesti zvejas rīki un oksonoārdāmā plastmasa.

Eiropas Robežu un krasta apsardze uzsāk pirmo kopīgo operāciju ārpus ES
21/05/2019

Eiropas Robežu un krasta apsardze sadarbībā ar Albānijas iestādēm šodien uzsāk pirmo kopīgo operāciju ārpus ES esošas kaimiņvalsts teritorijā. No 22. maija Aģentūras vienības ar visu iesaistīto iestāžu pilnīgu piekrišanu tiks izvietotas kopā ar Albānijas robežsargiem pie Grieķijas un Albānijas robežas, lai nostiprinātu robežu pārvaldību un uzlabotu drošību pie ES ārējām robežām. Šī operācija iezīmē jaunu posmu sadarbībā robežu jomā starp ES un Rietumbalkānu partnervalstīm, un tā ir vēl viens solis ceļā uz Aģentūras pilnīgu darbības nodrošināšanu.