Gaeilge ga

Cosaint Chonsalach

AE, do lámh tharrthála thar lear

Tá tú ag dul ar thuras nach ndéanfaidh tú dearmad air choíche. Seans nár smaoinigh tú ar cad a dhéanfá dá rachadh rudaí chun donais. B’fhéidir nach dtarlódh sé sin choíche, ach is fearr a bheith réidh.

Má bhíonn deacrachtaí tromchúiseacha agat áit éigin taobh amuigh den Aontas Eorpach agus mura bhfuil ambasáid ag do thír féin ansin, is féidir leat cuidiú a fháil ó ambasáid thír eile AE. Is é sin do cheart mar shaoránach AE. B’fhéidir go mbeadh sin ina lámh tharrthála agat lá amháin.

NA BEARNAÍ A LÍONADH

marker marker marker marker marker marker marker marker marker marker marker marker marker marker marker marker marker marker marker globe without markers

90 milliún

Líon na dturas a dhéanann Eorpaigh gach bliain lasmuigh den Aontas Eorpach.

4

Líon na dtíortha neamh-AE ina bhfuil ambasáid ag gach tír AE.

SAM
AN tSÍN
AN INDIA
AN RÚIS
Image of a suitcase with a plane flying arround it Image of a suitcase Image of a suitcase Image of a suitcase Image of a suitcase Image of a suitcase Image of a suitcase

7 milliún

Téann beagnach 7 milliún saoránach AE chuig áit, nó le cónaí in áit, nach ndéantar ionadaíocht ar son a tíre inti.

D'fhéadfadh sin tarlú duitse

GNÍOMHÚ NUAIR A THÉANN RUDAÍ CHUN DONAIS

Is féidir leat cuidiú a fháil ó ambasáid thír eile AE sna cásanna seo a leanas:

Pas nó cárta aitheantais caillte nó goidte

Sample image

Is féidir leis an ambasáid doiciméid
taistil éigeandála a eisiúint.

Timpiste nó tinneas tromchúiseach

Sample image

Féadfaidh an fhoireann teagmháil a dhéanamh leis an teaghlach
nó le cairde sa bhaile duit má bhíonn túsan ospidéal.

Coir, amhail mugáil nó ionsaí tromchúiseach

Sample image

Féadfaidh duine ón ambasáid dul in éineacht
leat chuig stáisiún na bpóilíní.

Bás

Sample image

Féadfaidh an fhoireann cuidiú a thabhairt chun an bás a chur in iúl don neasghaol agus cuidiú leat bás a chlárú.

Do ghabháil nó do choinneáil

Sample image

Féadfaidh an t-ambasáid faisnéis a chur ar fáil faoin gcóras dlí áitiúil, nó cuidiú leat dlíodóir a fháil.

Faoiseamh agus aisdúichiú i gcás éigeandála

Sample image

Mar shampla i gcás tubaiste nádúrtha nó corraíl shibhialta.

Sample image

Is féidir leis an ambasáid doiciméid
taistil éigeandála a eisiúint.

Sample image

Féadfaidh an fhoireann teagmháil a dhéanamh leis an teaghlach
nó le cairde sa bhaile duit má bhíonn túsan ospidéal.

Sample image

Féadfaidh duine ón ambasáid dul in éineacht
leat chuig stáisiún na bpóilíní.

Sample image

Féadfaidh an fhoireann cuidiú a thabhairt chun an bás a chur in iúl don neasghaol agus cuidiú leat bás a chlárú.

Sample image

Féadfaidh an t-ambasáid faisnéis a chur ar fáil faoin gcóras dlí áitiúil, nó cuidiú leat dlíodóir a fháil.

Sample image

Mar shampla i gcás tubaiste nádúrtha nó corraíl shibhialta.

CUIDIÚ GAN STRÓ AR FUD AN DOMHAIN

Live preserver floating

Gheobhaidh tusa agus do theaghlach cúnamh ar an talamh pé áit a mbeidh tú ar domhan, fiú mura ndéantar ionadaíocht ar son do thíre ansin.

Caithfear leat ar an mbealach céanna a chaithfear le saoránach den tír a bheidh ag cuidiú leat. Ní dhéanfar leithcheal ar bith.

LEIDEANNA SIMPLÍ LE hAGHAIDH TAISTEAL NÍOS SÁBHÁILTE

number one

Seiceáil an bhfuil ambasáid nó consalacht ag do thír sa tír a bhfuil tú ag dul chuici

number two

Níl ambasáid nó consalacht ann?

number three

Breac síos an uimhir theileafóin