EU Science Hub

Search

Identifying macro-objectives for the life cycle environmental performance and resource efficiency of EU buildings
©EU
Publication Year: 
2015
JRC Publication N°: 
JRC99569
Authors: 
DODD Nicholas
DONATELLO Shane
GARBARINO Elena
DE OLIVEIRA GAMA CALDAS Miguel Nuno
Type:
Publication Year: 
2017
JRC Publication N°: 
JRC102882
Authors: 
ZUNIC Zora S.
BOSSEW Peter
BOCHICCHIO Francesco
VESELINOVIC Nenad C.
CARPENTIERI Carmen
VENOSO Gennaro
ANTIGNANI Sara
SIMOVIC Rudoljub
CURGUZ Z
UDOVICIC V.
STOJANOVSKA Zdenka
TOLLEFSEN Tore
Publication Year: 
2016
JRC Publication N°: 
JRC100662
Authors: 
COISEL Iwen
SANCHEZ MARTIN Jose Ignacio
Publication Year: 
2016
JRC Publication N°: 
JRC101415
Authors: 
VOIGT Christian
KUCSERA Csaba
LIPPARINI Fiorenza
Publication Year: 
2016
JRC Publication N°: 
JRC101443
Authors: 
MALATRAS Apostolos
COISEL Iwen
SANCHEZ MARTIN Jose Ignacio
Publication Year: 
2016
JRC Publication N°: 
JRC100629
Authors: 
MARNAY Chris
LIU Liping
YU Jiancheng
ZHANG Dong
MAUZY Josh
SHAFFER Brendan
DONG Xuzhu
AGATE Will
VITIELLO Silvia
REN Guoqi
YAO Cheng
HONG Xiao
WANG Xudong
SONG Jia
WANG Tianhao
WU Lei
ZHAO Jing
KARALI Nihan
GANG He
CLAMPITT Kevin
YINGEN Robert
ZHU Han
ZHAO Li
SAMUELSEN Scott
SMITH David
KUMAR Jayant
JIAO Fengshun
ZOU Dazhong
ZHANG Jinsong
XIAO Ming
TANG Sheng
LI Zhikeng
LI Xiaozhen
FLEGO Gianluca
YAN Tyler
ZHU Aimee Limingming
LIU Angela Xiu
Macro-Regional Innovation Week: at the crossroads of three European Macro-Regions: Danube, Adriatic-Ionian and Alpine Regions
©EU
Publication Year: 
2016
JRC Publication N°: 
JRC105020
Authors: 
BABIC Zeljka
Publication Year: 
2016
JRC Publication N°: 
JRC99235
Authors: 
NOVOTNY Radek
JANIK Premysl
TOIVONEN Aki
RUIZ MORENO Ana Maria
SZARAZ Zoltan
ZHANG Lefu
SIEGL J
HAUSILD P
PENTTILA Sami
Publication Year: 
2016
JRC Publication N°: 
JRC99120
Authors: 
NOVOTNY Radek
VISSER Dirk
TIMKE Theo
VOJACEK Ales
FRYBORT Otakar
SIEGL J
HAUSILD P
MACAK Jan
Publication Year: 
2016
JRC Publication N°: 
JRC104527
Authors: 
GUZONAS David
PENTTILA Sami
COOK W
ZHENG W
NOVOTNY Radek
SÁEZ-MADERUELO Alberto
KANEDA J

Pages