Ionadaíocht in Éirinn

Ionadaíocht

Acmhainní

Tá fairsingeacht mhór acmhainní curtha le chéile ag an gCoimisiún Eorpach, mar shampla leabhráin is féidir a íoslódáil, cairteanna balla agus cluichí idirghníomhacha. Cuideoidh siad le páistí scoile eolas a...Read more

Oideachas

Is féidir le múinteoirí agus le mic léinn ó Éirinn dul ag staidéar nó dul ag múineadh thar lear a bhuí le cláir speisialta a mhaoiníonn an tAontas Eorpach. Ó...Read more

Plean Infheistíochta don Eoraip

Is príomhthosaíocht de chuid an Choimisiúin Eorpaigh é poist a chruthú agus fás eacnamaíoch a spreagadh agus táthar díreach ina bhun sin le hinfheistíocht chliste faoi láthair a bhuí le...Read more

Soláthar poiblí

Ceannaíonn an Coimisiún Eorpach mórchuid cineálacha earraí agus seirbhísí trí chonarthaí poiblí. A leithéidí seo: staidéir cúnamh teicniúil agus oiliúint theicniúil seirbhísí comhairleachta seirbhísí comhdhálacha agus poiblíochta leabhair agus trealamh...Read more

Gnó agus Maoiniú

Margadh ábhalmhór do ghnólachtaí Éireannacha is ea an tAontas Eorpach, margadh a bhfuil scór go leith tír ann, beagnach. I margadh oscailte an Aontais , tá sé chomh héasca, chomh...Read more

Seirbhísí eile de chuid an Aontais

Seirbhísí eile de chuid an Aontais Má theastaíonn cabhair uait maidir le ceist faoi leith nó freagra uirthi, déan teagmháil le ceann de na líonraí thíos: Eolas faoi do chearta...Read more

Éire san AE

Ag dul isteach sa Chomhphobal Eorpach Ghlac tromlach mór de mhuintir na hÉireann an cinneadh dul isteach sna Comhphobail Eorpacha[ 1 ] i 1973 agus bhí tionchar ag an gcinneadh...Read more

Eolas faoin Aontas Eorpach

Buneolas Comhpháirtíocht eacnamaíoch agus pholaitiúil de chineál ar leith atá san Aontas Eorpach, comhpháirtíocht idir 28 dtír Eorpacha. Bunaíodh é i 1958, tráth a thugtaí Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa (CEE)...Read more

Pointí teagmhála in Éirinn

Cuireann Europe Direct trí cinn de sheirbhísí éagsúla ar fáil. Is seirbhísí don phobal iad go léir, agus tá siad saor in aisce. Ionad Teagmhála Europe Direct: seirbhís eolais faoin...Read more
Subscribe to RSS - Ionadaíocht