Ionadaíocht in Éirinn

Seirbhísí

Táim ag aistriú go tír eile san Eoraip – cén chaoi a bhfaighidh mé ceadúnas cónaithe?

Cad iad na rialacha maidir le táillí fánaíochta?

Cuireadh m'eitilt ar ceal – cad iad na cearta atá agam?

Má tá freagraí uait ar cheisteanna faoi na cearta atá agat agus tú ag aistriú go tír eile nó ag taisteal san Aontas Eorpach, tá eolas le fáil ar an suíomh gréasáin Your Europe (An Eoraip Agatsa).

Más mian leat labhairt le duine, in aon teanga oifigiúil de chuid an Aontais, faoi cheisteanna den saghas sin:

 

Bualadh le duine chun cainte

Más mian leat bualadh le duine chun ceist a phlé, ní gá ach bualadh isteach i gceann d'ionaid eolais Europe Direct in Éirinn. Tá ionaid ann ar fud na tíre.

Is féidir leo cúnamh a thabhairt duit agus comhairle a chur ort i dtaobh na gceart atá agat faoi dhlí an Aontais, agus is féidir leo tú a chur ar an eolas faoi sheisiúin eolais i dtaobh nithe den saghas sin.

Is féidir glao a chur ar na hionaid eolais freisin, nó ríomhphost a sheoladh chucu.