Ionadaíocht in Éirinn

Foilseachán

An AE de réir contae

Tá tacaíocht mhór tugtha ag an AE d'fhorbairt eacnamaíoch agus shóisialta na hÉireann ó d'aontaíomar leis an gCómhargadh i 1973.

Bhí tionchar mór ag an AE freisin ar an saol ag an leibhéal áitiúil. Tá réimse leathan tionscadal agus tionscnamh ar fud na hÉireann a bhain tairbhe as maoiniú an AE le 45 bliain anuas. Is tábhachtach a mheabhrú freisin go bhfuil a lán tionscnamh áitiúil atá dírithe ar an ngnáthshaol laethúil a fheabhsú, trí athruithe beaga ach tábhachtacha a dhéanamh, chomh maith leis na mórthionscadail bonneagair, a fuair maoiniú ón AE.

Cliceáil ar na naisc thíos le heolas a chur ar an méid atá déanta ag an AE ar bhonn contae.

Ceatharlach

An Cabhán

An Clár

Corcaigh

Dún na nGall

Baile Átha Cliath

Gaillimh

Ciarraí

Cill Dara

Cill Chainnigh

Laois

Liatriom

Luimneach

An Longfort

Maigh Eo

An Mhí

Muineachán

Uíbh Fhailí

Ros Comáin

Sligeach

Tiobraid Árann

Port Láirge

An Iarmhí

Loch Garman

Cill Mhantáin

 

Bileoga Faisnéise don Saoránach

In Eanáir 2011 sheol Ionadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn, i gcomhar leis an mBord um Fhaisnéis do Shaoránaigh, sraith de bhileoga eolais i mBéarla soiléir.

Tá na bileoga seo ceaptha chun eolas cuimsitheach faoin AE a thabhairt do dhaoine atá ina gcónaí in Éirinn, agus cuireadh an t-eolas is deireanaí leo ag deireadh 2013. Féach thíos le haghaidh nasc leis na leaganacha is deireanaí

1. How the EU works

2. The EU and its citizens

3. Moving within the EU

4. The EU and consumers

5. The EU and the environment

6. The EU’s role in social and employment issues

7. Equality and non-discrimination

8. EU funding