Ionadaíocht in Éirinn

Poist nua d’aistritheoirí Gaeilge fógartha ag an gCoimisiún Eorpach – in Éirinn agus sa Bhruiséil

/ireland/file/translator-workjpg_gatranslator-at-work.jpg

Translator at work
copyright

Fógraíodh comórtas nua inniu chun aistritheoirí Gaeilge a fhostú sa Choimisiún Eorpach – in Éirinn (ar an nGráinsigh i gCo. na Mí) agus sa Bhruiséil.  Tá sé d’aidhm leis an gcomórtas, a bheidh á reáchtáil ag an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne (EPSO), painéal a chur ar bun a mbeidh an Coimisiún Eorpach in ann aistritheoirí a fhostú uaidh chun bheith ag obair in Aonad na Gaeilge in Ard-Stiúrthóireacht Aistriúcháin an Choimisiúin Eorpaigh.  Is é meán lae an 17 Márta 2020 (am na Bruiséile) an sprioc-am chun iarratais a chur isteach.

13/02/2020

Agus í ag labhairt faoi na deiseanna nua, dúirt Aislínn McCrory, an Ceann Aonaid in Aonad Gaeilge an Choimisiúin Eorpaigh, go léiríonn an leagan amach atá ar an gcomórtas seo “go bhfuil an Coimisiún Eorpach agus institiúidí eile de chuid an Aontais Eorpaigh ag obair chun teacht ar réitigh chruthaitheacha, agus ag déanamh gach ar féidir leo chun deimhin a dhéanamh de go mbeidh a ndóthain aistritheoirí acu nuair a thiocfaidh deireadh leis an maolú a bhaineann le stádas na Gaeilge san Aontas Eorpach, rud atá le tarlú ag deireadh na bliana 2021.”

Is ar chonarthaí mar Ghníomhairí Sealadacha ag Grád AD 5 a fhostófar na haistritheoirí Gaeilge a n-éireoidh leo agus is ag aistriú doiciméad ó Bhéarla go Gaeilge a bheidh siad.

Ní mór do na hiarrthóirí ar fad a bheith ina saoránaigh den Aontas Eorpach, sáreolas a bheith acu ar an nGaeilge agus eolas cuimsitheach ar an mBéarla, agus céim ollscoile a bheith acu ó chúrsa céime trí bliana ar a laghad in ábhar ar bith.

Tá eolas mionsonraithe faoi na cáilíochtaí atá riachtanach, faoin bpróiseas roghnúcháin agus faoin bpróiseas iarratais le fáil anseo: https://epso.europa.eu/job-opportunities/cast/7362/description_ga

Moltar do gach iarrthóir am a chur i leataobh chun próifíl EPSO a chruthú, na treoracha a léamh go cúramach agus an t-iarratas deiridh a phrofléamh roimh an spriocdháta, an 17 Márta.

Cúlra

Faoi Rialachán 2015/2264 ó Chomhairle an Aontais Eorpaigh, socraíodh go mbeadh stádas iomlán ag an nGaeilge mar theanga oifigiúil den Aontas Eorpach faoi 2022 agus go ndéanfaí an reachtaíocht ar fad a achtófar san Aontas Eorpach a aistriú go Gaeilge ón dáta sin ar aghaidh, mar a dhéantar cheana féin i gcás gach ceann de na 23 theanga oifigiúla eile.  Is chuige sin atá baill foirne bhreise Gaeilge á n-earcú ag an gCoimisiún Eorpach.