Ionadaíocht in Éirinn

Eolas d'Iriseoirí

An tSeirbhís Urlabhraithe sa Bhruiséil

https://ec.europa.eu/info/contact/press-services/press-contacts/press-contacts-spokespersons-service_ga

Má theastaíonn agallamh uait faoi cheist áirithe tá urlabhraí ar fáil i ngach réimse beartais. Cuirfidh tú eolas ar a n-ainmneacha agus a n-uimhreacha gutháin ag an nasc thuas.

An cúinne preasa 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/home/ga

Doiciméid ó sheirbhís urlabhraí an Choimisiúin

Creidiúnú preasa leis an gCoimisiún Eorpach

https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/press-services_ga

Úsáid an nasc seo thuas le creidiúnú a fháil freastal ar phreasagallaimh an Choimisiúin Eorpaigh agus imeachtaí sa Bhruiséil.

Preasoifig Ionadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn

Tá Ionadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn suite i mBaile Átha Cliath agus tig linn go leor de do cheisteanna a fhreagairt.

Cuirtear eolas ar fáil sa Phreasoifig i dtaobh ábhair a bhaineann le hÉirinn agus le ceantair éagsúla na tíre.

Ceannaire Preasa: Grace Bolton
Ríomhphost: grace.bolton@ec.europa.eu

Oifigeach Preasa: Peter Petrov
Ríomhphost: Peter.petrov@ec.europa.eu

Eagarthóir Gréasáin agus Cúntóir don Cheannaire Preasa: Gráinne Galvin
Ríomhphost: grainne.galvin@ec.europa.eu

Cúntóir i Rannóg na Cumarsáide/Faisnéise: Gabriele Lorenzo
Ríomhphost: gabriele.lorenzo@ec.europa.eu

Seirbhís Closamhairc an Choimisiúin Eorpaigh

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/

Lean na preasagallaimh laethúla agus iad beo, féach ar agallaimh le daoine mó le rá sa Choimisiún ag caint faoi imeachtaí an lae agus faisnéis faoi mhórimeachtaí.

Cuirtear ábhar saor ar fáil ar an suíomh gréasáin seo agus is féidir le hiriseoirí é a úsáid mar a thograíonn siad féin. Beidh ar úsáideoirí clárú i dtosach leis na píosaí scannáin a úsáid agus tabharfar ainm úsáideora agus pasfhocal dóibh. Ní ghlacann an próiseas sin ach 20 soicind nó mar sin.

Craoladh beo ón gCoimisiún Eorpach

Tá stiúideonna gairmiúla teilifíse agus raidió ag an gCoimisiún Eorpach agus tá fáil orthu saor in aisce ónár n-oifigí sa Bhruiséil.

Tá sonraí teagmhála ar fáil anseo: https://audiovisual.ec.europa.eu/en/contact

Tá stiúideonna ar fáil i bParlaimint na hEorpa ag an nasc seo.

Tá stiúideonna ar fáil sa Chomhairle ag an nasc seo.

Raidió EC

http://www.ecradioireland.eu/

Déantar agallaimh nuachta le Coimisinéirí agus urlabhraithe a thaifeadadh agus a eagrú i ngearróga fuaime nuachta. Tá script réamhráiteach agus achoimre ar scéalta ar fáil le híoslódáil. 

Na suíomhanna gréasáin is tábhachtaí

an tAontas Eorpach                              

Is é Europa an príomhshuíomh gréasáin a thugann eolas faoi gach rud atá ag tarlú san Aontas Eorpach. Cuimsíonn an suíomh gréasáin sin Parlaimint na hEorpa, an Coimisiún Eorpach agus an Chomhairle Eorpach.

Tá breis agus 17,000,000 leathanach ar Europa. Mar sin, tá sé ar cheann de na suíomhanna gréasáin is mó ar domhan.  Cé go bhfuil feidhmeanna cuardaigh inmheánacha ar an suíomh, is minic is éasca inneall cuardaigh ar nós Google a úsáid.

Leid: Má chuireann tú "Site=europa.eu" isteach i do chuardach cuirfear srian ar thorthaí an chuardaigh.

an Coimisiún Eorpach                               

Tá a chuid féin de shuíomh Europa ag an gCoimisiún Eorpach.

Is féidir teacht ar réimsí beartais éagsúla ón leathanach gréasáin seo: https://ec.europa.eu/info/topics_en

Oifig Pharlaimint na hEorpa in Éirinn

https://www.europarl.europa.eu/ireland/

Tig le hOifig Pharlaimint na hEorpa i mBaile Átha Cliath agallaimh a eagrú le Feisirí na Parlaiminte, agus cuireann sí eolas ar fáil faoi chinntí na Parlaiminte.

Oifig Pharlaimint na hEorpa in Éirinn
12-14 Sráid an Mhóta Íochtarach,
Baile Átha Cliath D02 W710
Teil: 01 605 7900

An nuacht is déanaí ó Pharlaimint na hEorpa

https://www.europarl.europa.eu/news/en

Nuacht ó Pharlaimint na hEorpa

Uair sa mhí, ar an Aoine roimh sheisiún iomlánach na Parlaiminte in Strasbourg eisíonn an Oifig in Éirinn Nuachtlitir ina mbíonn eolas ar na míreanna atá le plé ar chlár oibre na Parlaiminte. Tá tuilleadh eolais le fáil ar:

http://www.europarl.ie/en/news_events/ep_news.html

Feisirí na hÉireann

Tugtar eolas ar an leathanach seo a leanas ar 11 Fheisire na hÉireann agus tá naisc ann lena suíomhanna gréasáin pearsanta ar a bhfuil an fhaisnéis is déanaí faoi bheartais agus cinntí ina bhfuil siad páirteach.

http://www.europarl.europa.eu/ireland/en/your_meps.html

Foinsí oifigiúla eile

Buanionadaíocht na hÉireann chuig an Aontas Eorpach

https://www.dfa.ie/prep/brussels/

Is í an Bhuanionadaíocht ionadaí na hÉireann sa Bhruiséil.

50 Rue Froissart,
B-1040 an Bhruiséil
Teil: 00-32-2-282-3318

Comhairle an Aontais Eorpaigh (Comhairle na nAirí)

http://www.consilium.europa.eu

Is í an Chomhairle an príomhchomhlacht cinnteoireachta san Aontas Eorpach. Tagann airí rialtais na mBallstát le chéile go rialta leis an treo ina bhfuil beartas an Aontais Eorpaigh ag dul a shocrú. Ag brath ar an gceist atá ar an gclár, beidh an t-aire atá freagrach as an ábhar sin i ngach tír i láthair (m.sh. gnóthaí eachtracha, airgeadas, gnóthaí sóisialta, iompar, talmhaíocht, srl.).

Comhairle an Aontais Eorpaigh- An Ardrúnaíocht
Foirgneamh Justus Lipsius,
An Phreasoifig,
Rue de la Loi 175,
B-1048 an Bhruiséil
Teil: 00 32 2 281 63 19An Lárionad Eorpach do Thomhaltóirí (ECC),

http://www.eccireland.ie/

Tugann an ECC in Éirinn comhairle faoi chearta tomhaltóirí agus iad ag ceannach earraí nó seirbhísí i dtír Eorpach eile. Déanann siad idirghabháil dhíreach le trádálaí i dtír Eorpach eile má theastaíonn cabhair ó thomhaltóirí.

An Lárionad Eorpach do Thomhaltóirí,
Press & Communications Manager: 
MACRO Centre
1 Green Street,
Baile Átha Cliath 7
Ríomhphost: info@eccireland.ie
Teil: 01 – 8797620