Ionadaíocht in Éirinn

Gairm ar aistritheoirí óga! Tá an comórtas Aistritheoirí Óga, 2020 seolta

/ireland/file/young-translators-comp-2020jpg-0_gayoung-translators-comp-2020.jpg

Póstaeir - an comórtas a fhógairt
copyright

Agus í ag seoladh an tríú heagrán den chomórtas Aistritheoirí Óga, mhol Aislínn McCrory, Ceann Aonad an Aistriúcháin Gaeilge sa Choimisiún Eorpach, do dhaltaí meánscoile a bhfuil ardchaighdeán Gaeilge acu “triail a bhaint as an aistriúchán” agus “blaiseadh a fháil de na dúshláin a bhíonn roimh aistritheoirí gairmiúla in institiúidí an Aontais Eorpaigh.”

03/12/2019

An comórtas

Tá Ard-Stiúrthóireacht Aistriúcháin an Choimisiúin Eorpaigh, i gcomhar leis an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, ag eagrú comórtas aistriúcháin, Aistritheoirí Óga, le haghaidh meánscoileanna in Éirinn, thuaidh agus theas.

I mbliana, beidh cead cur isteach ar an gcomórtas ag daltaí méanscoile a raibh 15 bliana nó níos mó slánaithe acu ar an 1 Meán Fómhair 2019, agus a bhfuil sé de chumas iontu aistriúchán a dhéanamh ó Bhéarla go Gaeilge, nó ó cheann de 5 theanga Eorpacha eile go Gaeilge.

Tá trí sprioc ag an gcomórtas seo: ardchaighdeán Gaeilge a chur chun cinn i measc daltaí scoile, an t ilteangachas a spreagadh agus suim daoine óga a mhúscailt i ngairmeacha le Gaeilge.

Sé chatagóir atá sa chomórtas: duais as an aistriúchán is fearr ó Bhéarla i ngach cúige, duais speisialta as an aistriúchán is fearr ó theanga seachas an Béarla, agus príomhdhuais as an aistriúchán is fearr as oileán na hÉireann.

Scoileanna ar mian leo a bheith páirteach sa chomórtas, ní mór dóibh clárú faoin 15 Eanáir 2020.

Is ar an 3 Márta 2020 a bheidh an comórtas ar siúl agus is sna scoileanna féin a reáchtálfar é.

Eagrófar searmanas bronnta duaiseanna in áras an Choimisiúin Eorpaigh i mBaile Átha Cliath i mí Aibreáin na bliana 2020. Táibleád Samsung a bhronnfar ar gach buaiteoir agus gheobhaidh buaiteoir na príomhdhuaise an buanchorn chomh maith. Is é an tAire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin a bhronnfaidh na duaiseanna.  

Tá tuilleadh eolais faoin gcomórtas, faoin bpróiseas clárúcháin agus faoi rialacha an chomórtais le fáil anseo.

Cúlra an chomórtais

Is i bhfómhar na bliana 2017 a seoladh an comórtas seo den chéad uair, agus is ar dhaltaí a bhí 15 bliana d'aois ar a laghad agus a bhí ag freastal ar scoileanna Gaeilge, thuaidh agus theas, a bhí sé dírithe. I mbliana, beidh gach meánscoil in Éirinn i dteideal iarratas a dhéanamh ar pháirt a ghlacadh sa chomórtas.

Tá an comórtas seo ina chuid den iarracht fhorleathan chun feasacht a ardú faoi stádas na Gaeilge mar theanga oifigiúil de chuid an Aontais Eorpaigh. Cinneadh le Rialachán 2015/2264 ó Chomhairle an Aontais Eorpaigh go mbeidh stádas iomlán ag an nGaeilge mar theanga oifigiúil de chuid an Aontais Eorpaigh faoi 2022 agus go ndéanfar an reachtaíocht ar fad a achtófar san Aontas a aistriú go Gaeilge ón uair sin amach, mar a dhéantar i gcás na 23 theanga oifigiúla eile.

Chuige sin, tá institiúidí an Aontais Eorpaigh ag lorg tuilleadh baill foirne le Gaeilge chun stádas iomlán na Gaeilge a chur i bhfeidhm.

Tuilleadh eolais

Chun tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil le hEimear Ní Bhroin: eimear.ni-bhroin@ec.europa.eu nó 087 9814342.