Ionadaíocht in Éirinn

Baile

Nuacht

/ireland/file/aistriteoiri-oga-winners-2020jpg_gaaistriteoiri-oga-winners-2020.jpg

Image of the 2020 winners
copyright

Fógraíodh inniu liosta buaiteoirí an chomórtais Aistritheoirí Óga 2020.  Cúigear daltaí meánscoile a bhain an liosta amach – duine as gach cúige in Éirinn (de bharr na n-aistriúchán a rinne siad ó Bhéarla go Gaeilge) agus duine a roghnaíodh de bharr a sár-aistriúcháin ó Fhraincis go Gaeilge.  Is as Baile Átha Cliath, Doire, Gaillimh agus Luimneach buaiteoirí na bliana seo.  Is é aistriúchán bhuaiteoir Chonnacht, Bláthnaid Ní Fhátharta as Gaillimh, a roghnaíodh mar an aistriúchán ab fhearr ar fad sa tír.

Dúirt an Seanadóir Seán Kyne, Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin:‘Ba mhaith liom comhghairdeas a dhéanamh leis na buaiteoirí ar fad.  Is iontach an deis é an comórtas seo do dhaoine óga léargas a fháil, den chéad uair, ar obair an aistritheora.’

/ireland/file/corona-virus-state-aidjpg_gacorona-virus-state-aid.jpg

Visual about EU state aid and the coronavirus
copyright

Tá scéim Éireannach dar luach €200 milliún faofa ag an gCoimisiún Eorpach chun tacú le cuideachtaí atá buailte ag an ráig den choróinvíreas. Rinneadh an scéim, ar a dtugtar an “Scéim maidir le Fiontair a Chothú”, a fhormheas faoin gCreat Sealadach maidir le Státchabhair, a ghlac an Coimisiún an 19 Márta 2020 agus a leasaíodh an 3 Aibreán 2020.

Seo mar a labhair Margrethe Vestager, an Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin atá freagrach as na beartais iomaíochta: “Leis an scéim seo, dar luach €200 milliún, beidh Éire in ann tacú le cuideachtaíatá ag feidhmiú san earnáil déantúsaíochta nó in earnáil na seirbhísí a thrádáiltear go hidirnáisiúnta atá buailte ag an ráig den choróinvíreas. Cabhróidh an beart seo chun a chinntiú go mbeidh na gnónna sin in ann leanúint lena gcuid gníomhaíochtaí le linn na tréimhse deacra seo. Táimid ag leanúint den obair atá ar bun againn i gcomhar leis na Ballstáit chun a chinntiú go bhféadfar bearta tacaíochta náisiúnta a chur i bhfeidhm ar bhealach comhordaithe éifeachtach, i gcomhréir le rialacha an Aontais.