Ionadaíocht in Éirinn

Dé Céadaoin 30 Deireadh Fómhair: Seimineár Lae - Deiseanna Fostaíochta san AE do dhaoine le Gaeilge, Óstán Citywest, Co. Bhaile Átha Cliath

/ireland/file/employment-opportunities-seminarjpg-0_gaemployment-opportunities-seminar.jpg

Image promoting the seminar
copyright

An bhfuil suim agat sna deiseanna do dhaoine le Gaeilge san Aontas Eorpach? Tá seimineár lae á eagrú ag an gCoimisiún Eorpach agus an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta chun iarrthóirí féideartha a chur ar an eolas faoi na deiseanna sin agus comhairle phraiticiúil a thabhairt dóibh faoin ullmhúchán atá le déanamh do na próisis roghnúcháin. Tá tuilleadh eolais faoi na himeachtaí sa chlár thíos agus beidh leagan níos mionsonraithe den chlár ar fáil go luath.

Dáta: 
30/10/2019 - 00:00

Cláraigh anois trí ríomhphost a sheoladh chuig DGT-GA-CONF-19@ec.europa.eu.

SEIMINEÁR AE-IE 2019

An Ghaeilge mar theanga oifigiúil agus oibre iomlán den Aontas Eorpach –
Deiseanna agus dúshláin: Rath a bheith ort i bpróiseas roghnúcháin

Baile Átha Cliath, 30 Deireadh Fómhair 2019, 09:00 go 17:00
Óstán Citywest, Co. Bhaile Átha Cliath

CLÁR

09:00-09:30

CLÁRÚ NA RANNPHÁIRTITHE AGUS CAIFE

09:30-09:45

OSCAILT

09:45-12:00

SEISIÚN 1

Cainteanna le hionadaithe ó institiúidí an Aontais faoi na deiseanna éagsúla fostaíochta agus earcaíochta atá ann

Cur i láthair 1: Aistritheoirí a earcú: na deiseanna

Cur i láthair 2: Aistritheoirí a earcú: cad is cúis leis an dua?

Cur i láthair 3: Cúntóirí teanga a earcú

Ceisteanna agus Freagraí

[Sos caife 10:55 – 11:10]

Cur i láthair 4: Dlítheangeolaithe a earcú

Cur i láthair 5:  Ateangairí a earcú

Ceisteanna agus Freagraí

12:00-13:00

SEISIÚN 2

Cainteanna le hiondaithe de chuid na hÉireann faoi na bealaí a bhfuil siad ag cuidiú le hiarrthóirí iad féin a ullmhú do na próisis roghnúcháin, agus faoin méid eile a d’fhéadfaí a dhéanamh chuige sin

Cur i láthair 1: Labharfaidh ionadaí ón Ionad Barr Feabhais faoi Ghairmeacha le Gaeilge san Aontas Eorpach

Cur i láthair 2: Labharfaidh ionadaí ó Rannóg an Aistriúcháin faoin ateangaireacht

Ceisteanna agus Freagraí

13:00-14:00

Lón

14:00-16:15

SEISIÚN 3

Ceardlanna

Déanfar roinnt ceardlanna praiticiúla a reáchtáil ag an am amháin, iad dírithe ar iarrthóirí a ullmhú níos fearr chun go n‑éireoidh leo sna próisis roghnúcháin do na príomhróil teanga (e.g. aistritheoirí, ateangairí, cúntóirí teanga agus dlítheangeolaithe). Ós rud é go mbeidh dhá bhabhta ceardlann ann, beidh na hiarrthóirí in ann dhá théama a fhreastal.

16:15-16:50

SEISIÚN 4

Plé oscailte i bhformáid ‘Caifé Domhanda’ faoin mBealach Chun Cinn

16:50-17:00

Focal scoir