Ionadaíocht in Éirinn

Oideachas

Is féidir le múinteoirí agus le mic léinn ó Éirinn dul ag staidéar nó dul ag múineadh thar lear a bhuí le cláir speisialta a mhaoiníonn an tAontas Eorpach.

Ó bhí 2014 ann, is féidir iarratas a dhéanamh ar pháirt a ghlacadh in 'Erasmus+'. Is é Erasmus+ an clár atá ag an Aontas Eorpach chun tacú leis an oideachas, an oiliúint, an óige agus an spórt san Eoraip.

Tá fairsingeacht mhór acmhainní curtha le chéile ag an gCoimisiún Eorpach. Cuideoidh siad le páistí scoile eolas a chur ar an Aontas Eorpach.

Cuireann Ionadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh i mBaile Átha Cliath fáilte go rialta roimh ghrúpaí cuairteoirí ó bhunscoileanna, ó mheánscoileanna agus ó ollscoileanna. Eagraíonn sí imeachtaí éagsúla do mhic léinn gach bliain freisin.

Naisc úsáideacha

Áiseanna teagaisc a bhaineann leis an Aontas

Image promoting the Learning Corner

Tuilleadh eolais

Beartais agus cláir oideachais an Aontais