Ionadaíocht in Éirinn

Cuairteanna

European Commission Representation in Ireland public space

Cuireann Ionadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh fáilte roimh aíonna go rialta ó bhunscoileanna, ó scoileanna dara leibhéal agus ó ollscoileanna.

De ghnáth maireann cuairt thart ar uair an chloig agus is féidir cur i láthair a bheith san áireamh ar stair agus ar fhorbairt an Aontais Eorpaigh nó cur i láthair an DVD Éire agus an tAontas Eorpach agus tráth na gceist bunaithe ar eolas na ndaltaí faoin AE (iarrtar ar chuairteoirí aon ábhar ar leith is mian leo go gclúdófaí le linn na cuairte a chur in iúl dúinn nuair a chuirtear an chuairt in áirithe).

B'fhéidir go mbeadh suim ar leith ag múinteoirí meánscoile a bhíonn ag plé le OSSP, an idirbhliain agus Stair nó Gnó ar leibhéal na hArdteistiméireachta cuairt a thabhairt ar an gCoimisiún Eorpach.

Is féidir le daltaí foghlaim faoi bheartais agus faoi institiúidí an Aontais Eorpaigh, faoin bpróiseas déanta cinntí agus faoin tionchar atá ag ballraíocht an AE ar Éirinn. Tá réimse leathan foilseachán agus ábhar don seomra ranga ar fáil saor in aisce ón Ionadaíocht.

Tá an oifig suite ar Shráid an Mhóta Íochtar, Baile Átha Cliath 2, faoi cheann achair ghairid de shiúl na gcos ó Theach Laighin, ó Ard-Mhúsaem na hÉireann agus ón Leabharlann Náisiúnta.

Chun cuairt a eagrú do do rang iarrtar ort dul i dteagmháil leis an Oifigeach Oideachais, Joan Flanagan joan.flanagan@ec.europa.eu.

Eagraíonn Ionadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn líon teoranta cuairteanna ar institiúidí an AE sa Bhruiséil do mhúinteoirí scoile.