Ionadaíocht in Éirinn

Acmhainní

Tá fairsingeacht mhór acmhainní curtha le chéile ag an gCoimisiún Eorpach, mar shampla leabhráin is féidir a íoslódáil, cairteanna balla agus cluichí idirghníomhacha. Cuideoidh siad le páistí scoile eolas a chur ar an Aontas Eorpach.

Tá na cinn is mó ráchairt le fáil thíos agus naisc chucu.

Feictear anseo liosta iomlán de na leabhráin a fhoilsíonn an AE.

 

Pas an Aontais Eorpaigh

Clúdach Phas an Aontais Eorpaigh

Treoirleabhar faoin Eoraip is ea an pas nua atá dátheangach, dathannach, idirghníomhach agus pléisiúrtha. San áireamh sa phas tá réimse suimiúil fíricí agus figiúirí faoi gach ceann de na 28 Ballstát agus is foinse den scoth é do pháistí atá ag iarraidh foghlaim faoi phríomhchathracha an Aontais Eorpaigh, faoi shainchomharthaí tíre, faoi dhaoine mór le rá agus faoi bhia náisiúnta.

 

DVD 'Éire agus an tAontas Eorpach'

Clúdach an DVD 'Éire agus an tAontas Eorpach'

Clúdach an DVD 'Éire agus an tAontas Eorpach'Sa DVD seo, Éire agus an tAontas Eorpach, tugtar réamheolas faoin Aontas Eorpach agus faoi bhuntáistí na ballraíochta do mhuintir na hÉireann. San áis seo freisin, tugtar léargas gairid ar an dóigh a n-oibríonn na hinstitiúidí agus an dóigh a ndéantar cinntí ar leibhéal na hEorpa. Ar an DVD tá agallaimh le daoine tábhachtacha, an Coimisinéir Eorpach as Éirinn ina measc.

Cúinne na bPáistí

Lógó do láithreán gréasáin

Is láithreán gréasáin do pháistí agus do dhaoine óga é 'Cúinne na bPáistí'.

Tá faisnéis ann faoi chearta páistí - m.sh. na cearta atá ag déagóirí a bhíonn ag obair, uimhreacha éigeandala an AE má tá páiste i gcontúirt - chomh maith le cluichí, tráthanna na gceist agus eolas faoin AE agus faoin na Ballstáit.