Ionadaíocht in Éirinn

Eolas fúinn

Oifig áitiúil an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn atá in Ionadaíocht an Choimisiúin i mBaile Átha Cliath.

Siod iad na nithe is cúram dúinn:

  • Míniú a thabhairt ar an tionchar a bhíonn ag beartais an Aontais Eorpaigh ar Éirinn.
  • Eolas ar an Aontas a chur ar fáil don rialtas agus d'údaráis agus do dhreamanna eile in Éirinn a mbaineann sin leo.
  • Seirbhísí a chur ar fáil don phreas agus do na meáin chumarsáide in Éirinn.
  • Labhairt thar ceann an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn.
  • Ceanncheathrú an Choimisiúin sa Bhruiséil a chur ar an eolas faoi mhórchúrsaí polaitíochta, eacnamaíocha agus sóisialta in Éirinn.

Tá Ionadaíochtaí ag an gCoimisiún i ngach ceann de seacht mBallstát is fiche an Aontais, agus tá oifigí réigiúnacha aige in Barcelona, in Bonn, in Marseille, in Milano, in München agus in Wrocław.

Cuireann na hionadaíochtaí na meáin chumarsáide agus an pobal ar an eolas faoi bheartais an Aontais agus cuireann siad ceanncheathrú an Choimisiúin ar an eolas faoi mhórimeachtaí na tíre ina bhfuil siad.