Ionadaíocht in Éirinn

Teagmháil

Ionadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn
Áras na hEorpa
12-14 Sráid an Mhóta Íochtar
Baile Átha Cliath 2
Teileafón (01) 634 1111
Ríomhphost eu-ie-info-request@ec.europa.eu
Twitter https://twitter.com/eurireland
Facebook https://www.facebook.com/EUIreland
Youtube https://www.youtube.com/user/EUIRELAND
Instagram https://www.instagram.com/euireland/

 

 

Ceann na hIonadaíochta

Gerry Kiely

Ríomhphost: gerard.kiely@ec.europa.eu

/ireland/file/mip67162016120x180jpg-0_gamip_67162_016_120x180.jpg

Cúntóir Pearsanta le Ceann na hIonadaíochta

Maija Fitzgerald

Ríomhphost: maija.fitzgerald@ec.europa.eu

/ireland/file/mip67162120pxx180px422jpg-0_gamip_67162_120px_x_180px_422.jpg

Faireachán polaitíochta agus geilleagair

Ceann na Rannóige Polaitíochta

Andy Klom

Ríomhphost: andy.klom@ec.europa.eu

/ireland/file/mip67162120pxx180px565jpg-0_gamip_67162_120px_x_180px_565.jpg

European Semester Officer

Patrick O'Riordan

E-mail: patrick.o'riordan@ec.europa.eu

/ireland/file/mip67162120pxx180px191jpg-0_gamip_67162_120px_x_180px_191.jpg

European Semester Officer

Willem Noë

E-mail: Willem.Noe@ec.europa.eu

/ireland/file/willemofficejpg-1_gawillem_office.jpg

W Noë
copyright

Oifigeach um Ghnóthaí Polaitiúla

Tim Hayes

Ríomhphost: Timothy.Hayes@ec.europa.eu

/ireland/file/tim-hayesjpg-0_gatim-hayes.jpg

T Hayes
copyright

Oifigeach Idirchaidrimh Oideachais

Joan Flanagan

Ríomhphost: joan.flanagan@ec.europa.eu

/ireland/file/mip67162120pxx180px538jpg-0_gamip_67162_120px_x_180px_538.jpg

Cúntóir sa Rannóg Polaitíochta

Brigid Martin

Ríomhphost: brigid.martin@ec.europa.eu

/ireland/file/mip67162120pxx180px507jpg-0_gamip_67162_120px_x_180px_507.jpg

Tiománaí

Normunds Dacis

Ríomhphost: normunds.dacis@ec.europa.eu

/ireland/file/n-dacisjpg_gan-dacis.jpg

N Dacis
copyright

Foireann an Phreasa

Ceann Preasa

Grace Bolton

Ríomhphost: grace.bolton@ec.europa.eu

 

/ireland/file/graceboltonchd7559jpg-0_gagrace_bolton_chd_7559.jpg

G Bolton
©

Oifigeach Preasa

Peter Petvor

Ríomhphost: Peter.petrov@ec.europa.eu

P Petrov

Eagarthóir Gréasáin agus Cúntóir don Cheann Preasa

Gráinne Galvin

Ríomhphost: grainne.galvin@ec.europa.eu

/ireland/file/mip67162120pxx180px110jpg-0_gamip_67162_120px_x_180px_110.jpg

G Galvin

Cúntóir i Rannóg na Cumarsáide/Faisnéise

Gabriele Lorenzo

Ríomhphost: gabriele.lorenzo@ec.europa.eu

 

/ireland/file/mip67162074120x180jpg-0_gamip_67162_074_120x180.jpg

   

Foireann Cumarsáide/Faisnéise 

Ceann Cumarsáide/Faisnéise

Jonathan Claridge

Ríomhphost: jonathan.claridge@ec.europa.eu

/ireland/file/j-claridgejpg_gaj-claridge.jpg

J Claridge
copyright

Oifigeach Faisnéise

Roman Zdanov

Ríomhphost: roman.zdanov@ec.europa.eu

/ireland/file/mip67162120pxx180px072jpg-1_gamip_67162_120px_x_180px_072.jpg

Oifigeach Faisnéise

Catia Buresta

Ríomhphost: Catia.BURESTA@ec.europa.eu

/ireland/file/c-burestajpg-0_gac-buresta.jpg

C Buresta
copyright

Cúntóir i Rannóg na Cumarsáide/Faisnéise

Margie McGibbon

Ríomhphost: margie.mcgibbon@ec.europa.eu

/ireland/file/m-mcgibbonjpg_gam-mcgibbon.jpg

M McGibbon
copyright

Cúntóir Faisnéise & Cumarsáide

Julio Gonzalez

Ríomhphost: Julio.gonzalez-romero@ec.europa.eu

/ireland/file/j-gonzalezjpg_gaj-gonzalez.jpg

J Gonzalez
copyright

Oifigeach Gnóthaí Teanga

Eimear Ní Bhroin

Ríomhphost: eimear.ni-bhroin@ec.europa.eu

/ireland/file/mip67162120pxx180px158jpg-0_gamip_67162_120px_x_180px_158.jpg

Rannóg Riaracháin

Ceann an Riaracháin

Jean-François Loubère

Ríomhphost: jean-francois.loubere@ec.europa.eu

 

/ireland/file/mip67162120pxx180px401jpg-0_gamip_67162_120px_x_180px_401.jpg

Accounting Assistant

Marco Casalaz

Ríomhphost: marco.casalaz@ec.europa.eu

/ireland/file/mip67162120pxx180px152jpg-0_gamip_67162_120px_x_180px_152.jpg

Cúntóir Airgeadais

Iuliana Subea

Ríomhphost: Iuliana.SUBEA@ec.europa.eu