Oficiali Europos Sąjungos interneto svetainė Oficiali ES interneto svetainė

Puslapis parengtas šiomis kalbomis:

Naudojimasis IMI


Tik ką pradėjote naudotis IMI?

Kaip tvarkyti savo institucijos informaciją IMI

Toliau nurodyti dokumentai jums padės atlikti užduotis ir juose rasite atsakymus į klausimus, galinčius kilti tvarkant kasdienines su jūsų institucija susijusias užduotis:

Kaip tvarkyti informacijos užklausas

Visos standartinės IMI užklausų procedūrospdf – užklausų siuntimo, priėmimo, atsakymo ir persiuntimo – paaiškintos glaustoje „PowerPoint“ pateiktyje.

Toliau rasite patarimų, galinčių praversti tvarkant informacijos užklausas:

Kad dviem skirtingų šalių kompetentingoms institucijoms keistis informacija būtų paprasčiau, IMI galima naudotis iš anksto išverstais klausimais, kuriuos galite užduoti atitinkamai institucijai kitoje šalyje, ir galimais atsakymais.

Šie Klausimų rinkiniai suskirstyti pagal atitinkamas teisines sritis.

Mano kaip prieigos tvarkytojo užduotys

Mano kaip koordinatoriaus užduotys

Naudojimasis IMI teisės aktų srityse

IMI irPaslaugų direktyva:

Atitinkamai institucijai kitoje šalyje galite ne tik išsiųsti informacijos užklausą, bet ir:

Išsamesnės informacijos galite rasti IMI ir Paslaugų direktyvos vadovepdf.

IMI ir e. prekybos direktyva

3 straipsniu nustatytas įpareigojimas pranešti apie tam tikras ribojančias priemones.

Daugiau informacijos apie tai pateikiama e. prekybos pranešimų gairėsepdf.

IMI ir Pacientų teisių direktyva

Asmenys, svarstantys galimybę gydytis kitoje ES šalyje, gali atitinkamos valdžios institucijos paprašyti per IMI patikrinti, ar sveikatos specialistas turi teisę užsiimti medicinos praktika.

Kaip tai padaryti, sužinosite patarimuose naudotojamspdf.

Prieiga prie IMI

Vidaus rinkos informacine sistema (IMI) gali naudotis tik registruoti naudotojai.

Dar nesate užsiregistravęs?

Jei sistema IMI jums nauja ir norite su ja susipažinti, galite pasinaudoti mūsų mokomąja sistema.

Pirmiausia turite užsiregistruoti.

Dar nesate užsiregistravęs?

Jūsų registracijos prašymą turi patvirtinti nacionalinis IMI koordinatorius. Prašyti registracijos IMI gali tik kompetentingos institucijos.