Et officielt EU-website Et officielt EU-website

Siden findes på følgende sprog:

Sådan bruger du IMI


Ny IMI-bruger?

Sådan forvalter jeg min myndighed i IMI

Følgende dokumenter vil hjælpe dig med at løse dine opgaver og besvare spørgsmål, som kan opstå under den daglige forvaltning af din myndighed:

Sådan forvalter jeg forespørgslers

Alle almindelige arbejdsgange for IMI-forespørgslerpdf – afsendelse, accept, besvarelse og videresendelse – er forklaret i en kort PowerPoint-præsentation.

Nedenfor finder du nogle tips og tricks, som kan være nyttige, når du skal håndtere forespørgsler:

For at lette informationsudvekslingen mellem to kompetente myndigheder i forskellige lande bruger IMI på forhånd oversatte spørgsmål, du kan sende til din modpart, og de mulige svar.

Disse såkaldte Spørgsmålsserier er opdelt efter lovgivningsområder.

Mine opgaver som adgangsforvalter

Mine opgaver som koordinator

Brug af IMI inden for lovgivningsområderne

IMI og servicedirektivet:

Ud over at sende en anmodning om oplysninger til din modpart kan du:

Du finder mere udtømmende oplysninger i IMI’s brugermanual og servicedirektivetpdf.

IMI og direktivet om e-handel:

Artikel 3 indeholder en forpligtelse til at anmelde visse begrænsende foranstaltninger.

Det kan du læse mere om i retningslinjerne for e-handelsmeddelelserpdf.

IMI og direktivet om patientrettigheder:

Patienter, der overvejer behandling i et andet EU-land, kan bede den relevante offentlige myndighed om – via IMI – at tjekke sundhedspersonalets ret til at praktisere.

Få hjælp til det i retningslinjernepdf.

Adgang til IMI

Kun registrerede brugere har adgang til informations-systemet for det indre marked (IMI).

IMI’s øvesystem

Hvis du er ny IMI-bruger og gerne vil lære systemet bedre at kende, kan du prøve vores øvesystem.

For at få adgang til det, skal du have registreret dig.

Ikke registreret endnu?

Din registrering skal godkendes af en national IMI-koordinator. Kun kompetente myndigheder kan anmode om registrering i IMI.