Če sporočila ne morete prebrati, si ga oglejte na spletu.
Januar 2015

Spoštovani uporabnik IMI,

v današnji številki boste našli pregled delovanja mreže IMI v letu 2014 – še enem uspešnem letu!

GLAVNI DOGODKI LETA 2014 » « NA VRH

September

 • Uvedli smo notifikacije na področju poklicnih kvalifikacij in tako državam članicam omogočili, da sistem IMI uporabljajo tudi za obveščanje o novih diplomah za arhitekte in zdravstvene poklice (zdravnike, zobozdravnike, medicinske sestre, babice in veterinarje).


 • Na področju dovoljenj za strojevodje se je začel pilotni projekt, ki državam članicam omogoča preverjanje, ali je dovoljenje strojevodij evidentirano, in pošiljanje notifikacij o dovoljenjih.

 • "Odgovore prejmemo zelo hitro. Zahtevek sem poslal danes dopoldne, odgovorili so mi v eni uri." Yves Bosmans, belgijski organ za varnost v železniškem prometu


November

 • Tvoja Evropa – nasveti ali SOLVIT? Državljani in podjetja so pogosto v dvomih, na katero službo naj se obrnejo z vprašanji in težavami. Da bi jim olajšali odločitev, smo pripravili nov spletni obrazec, ki posameznike in podjetja korak za korakom vodi do prave službe.

 • Če se ukvarjate z vprašanji in težavami v zvezi s pravicami EU, objavite povezavo na novi obrazec na svojem spletišču in seznanite z njim prebivalce.

IZBOLJŠAVE » « NA VRH

 • Poenostavili smo upravljanje uporabnikov in organov IMI, predvsem registracijo in klasifikacijo organov, ki sta zdaj veliko lažji.

 • Hkrati s temi spremembami smo pripravili tudi nove priročnike in navodila v vseh jezikih EU. Več informacij boste našli na spletišču IMI.

NAJNOVEJŠI PODATKI » « NA VRH

 • Skupno število zahtevkov za informacije, ki ste jih poslali po sistemu IMI, znaša zdaj skoraj 25 000.

 • Samo leta 2014 ste poslali skoraj 7.600 zahtevkov.

 • Na področju dovoljenj za strojevodje so organi na 7 zahtevkov od 14 prejeli odgovore in jih zaključili v 1 dnevu. Pri preostalih so odgovori prispeli v 10 dnevih ali manj.

 • Odkar smo septembra uvedli notifikacije za poklicne kvalifikacije, so organi poslali 38 notifikacij v zvezi z diplomami za arhitekte.

Oglejte si interaktivne statistične podatke na našem spletišču!

NOVOSTI V LETU 2015 » « NA VRH

 • Aprila bomo v sistem IMI vključili nov pilotni projekt za javna naročila. Organi bodo tako lahko preverjali potrdila in dokumentacijo, ki jih predložijo evropski ponudniki storitev in blaga.

 • Decembra bomo dodali novo področje – predmeti kulturne dediščine in tako organom olajšali iskanje protipravno odstranjenih predmetov kulturne dediščine.

Oglejte si videoposnetek o sistemu IMI v slovenščini, ki zabavno in jedrnato predstavi sistem IMI in njegovo delovanje.

Skupina za sistem IMI pri Evropski komisiji (imi-helpdesk@ec.europa.eu)

Spletišče IMI: http://ec.europa.eu/imi-net
Mnenja in pripombe nam lahko sporočite po elektronski pošti na naslov: imi-helpdesk@ec.europa.eu