Jeśli wiadomość nie wyświetla się prawidłowo, kliknij tutaj, aby przeczytać ją online.
Styczeń 2015 r.

Szanowni Państwo!

W biuletynie tym mamy przyjemność poinformować Państwa o postępach, jakich dokonano w sieci IMI w roku 2014, który był dla nas niezwykle owocny.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W 2014 R. » « POCZĄTEK STRONY

Wrzesień:

 • Uruchomienie powiadomień w dziedzinie kwalifikacji zawodowych oznacza, że państwa członkowskie mogą teraz używać systemu IMI do zgłaszania nowych dyplomów wystawianych architektom i przedstawicielom zawodów medycznych (lekarzom, dentystom, pielęgniarkom, położnym i weterynarzom).


 • W obszarze licencji maszynistów kolejowych rozpoczęto realizację projektu pilotażowego, w ramach którego państwa członkowskie mogą sprawdzać informacje dotyczące rejestracji licencji maszynistów i wysyłać powiadomienia w tej kwestii.

 • Odpowiedzi przychodzą bardzo szybko. Rano wysłałem zapytanie, a odpowiedź przyszła w ciągu godziny – Yves Bosmans, Belgijski Urząd ds. Bezpieczeństwa.


Listopad:

 • Twoja Europa – Porady czy SOLVIT? Osoby prywatne i firmy często nie są pewne, do którego z tych serwisów powinny się zwrócić ze swoimi zapytaniami i problemami. Aby ułatwić im dokonanie trafnego wyboru, udostępniony został nowy formularz online. Krótka ankieta pozwala skierować użytkowników do odpowiedniego serwisu.

 • Jeśli zajmują się Państwo kwestiami lub problemami związanymi z prawami, jakie przysługują obywatelom w UE, prosimy o propagowanie naszego nowego formularza i zamieszczenie linku do niego na swojej stronie internetowej.

ULEPSZENIA » « POCZĄTEK STRONY

 • Uproszczono zarządzanie użytkownikami i organami w systemie IMI. Łatwiejsza i bardziej intuicyjna jest teraz zwłaszcza rejestracja i klasyfikacja organów.

 • Równolegle udostępniono nowe podręczniki i instrukcje dla użytkowników we wszystkich językach UE. Więcej informacji można znaleźć na stronie na temat systemu IMI.

NAJNOWSZE FAKTY I LICZBY » « POCZĄTEK STRONY

 • Liczba wszystkich wniosków o informacje wysłanych za pośrednictwem systemu IMI osiągnęła niemal 25 tys.

 • W samym roku 2014 wysłano prawie 7,6 tys. wniosków.

 • W obszarze licencji maszynistów kolejowych na 7 z 14 wniosków odpowiedziano jeszcze tego samego dnia. Na pozostałe wnioski odpowiedzi udzielono w ciągu maksymalnie 10 dni.

 • Od momentu uruchomienia we wrześniu powiadomień w dziedzinie kwalifikacji zawodowych urzędy wysłały 38 powiadomienia dotyczące dyplomów z architektury.

Polecamy interaktywne statystyki na naszej stronie!

ZAPOWIEDZI ZMIAN W 2015 R. » « POCZĄTEK STRONY

 • W kwietniu w systemie IMI dodany zostanie nowy projekt pilotażowy dotyczący zamówień publicznych. Umożliwi on organom administracji sprawdzanie certyfikatów i dokumentów przedstawionych przez europejskich oferentów.

 • W grudniu wprowadzony zostanie nowy obszar „Dobra kultury”, co ma ułatwić organom administracji poszukiwanie nielegalnie wywiezionych dóbr kultury.

Zachęcamy do obejrzenia nagrania wideo o IMI w swoim języku. W zwięzły i zabawny sposób przedstawiono w nim, jak działa system IMI.

Zespół ds. IMI w Komisji Europejskiej – imi-helpdesk@ec.europa.eu

Strona na temat IMI: http://ec.europa.eu/imi-net
Wszelkie uwagi prosimy kierować na adres: imi-helpdesk@ec.europa.eu