Jos teksti ei näy, lue se verkossa.
Tammikuu 2015

Hyvä IMI-käyttäjä

Tässä uutiskirjeessä kerrotaan IMIin liittyvistä vuoden 2014 tapahtumista. Järjestelmää kehitettiin edelleen ja käyttäjämäärä kasvoi selvästi.

TÄRKEIMMÄT IMI-TAPAHTUMAT VUONNA 2014 » « Sivun alkuun

Syyskuu:

 • IMIn ammattipätevyysmoduulissa otettiin käyttöön ilmoitustoiminto. Sen avulla EU-maat voivat ilmoittaa uusista arkkitehtien ja terveydenhoitoalan ammattihenkilöiden (lääkärit, hammaslääkärit, sairaanhoitajat, kätilöt ja eläinlääkärit) todistus- ja tutkintotyypeistä.


 • Samoihin aikoihin käynnistettiin myös veturinkuljetuslupiin liittyvä kokeiluhanke. Siinä EU-maiden viranomaiset voivat IMIn avulla tarkistaa, onko veturinkuljettaja rekisteröity, ja lähettää lupakirjoja koskevia ilmoituksia.

 • Yves Bosmans Belgian turvallisuusvirastosta totesi seuraavaa: "IMIn avulla olen saanut vastaukset nopeasti. Lähetin tietopyynnön aamulla, ja vastaus tuli jo tunnin kuluttua."


Marraskuu:

 • Sinun Eurooppasi ‑neuvonta vai SOLVIT? Kansalaiset ja yritykset eivät aina tiedä, kumpaan palveluun lähettää kysymyksiä ja valituksia. Tästä syystä IMIin lisättiin verkkolomake, joka opastaa käyttäjiä vaihe vaiheelta sopivan palvelun valinnassa.

 • Viranomaisten, jotka käsittelevät EU-oikeuksiin liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, kannattaa levittää tietoa verkkolomakkeesta ja lisätä siihen johtava linkki verkkosivuilleen.

IMI-TOIMINTOJEN UUDISTUKSIA » « Sivun alkuun

 • IMI-järjestelmään tehtiin muutoksia, jotka yksinkertaistavat viranomaisten ja käyttäjien hallinnointia. Etenkin viranomaisten rekisteröinti ja luokittelu käy nyt entistä helpommin.

 • Käyttäjiä varten laadittiin uudet käyttöoppaat ja ohjeistot kaikilla EU-kielillä. Lisätietoa IMI-sivustolla

NUMEROTIETOJA IMIN KÄYTÖSTÄ » « Sivun alkuun

 • IMIllä on lähetetty yhteensä jo lähes 25 000 tietopyyntöä.

 • Vuonna 2014 lähetettiin lähes 7 600 pyyntöä.

 • Veturinkuljettajien lupakirjoihin liittyviä pyyntöjä lähetettiin 14. Niistä 7 tapauksessa vastaus saatiin samana päivänä ja muissa enintään 10 päivän kuluttua.

 • Sen jälkeen, kun IMIn ammattipätevyysmoduulissa otettiin käyttöön ilmoitustoiminto syyskuussa 2014, IMIllä on lähetetty 38 ilmoitusta arkkitehtien tutkintotodistuksista.

Tilastoja IMIn käytöstä

VUODEN 2015 NÄKYMIÄ » « Sivun alkuun

 • Huhtikuussa IMIssä alkaa uusi julkisiin hankintoihin liittyvä kokeiluhanke, jossa hankintaviranomaiset voivat tarkistaa IMIllä tarjouksen tekijöiden todistuksia ja asiakirjoja.

 • Joulukuussa IMIin lisätään uusi osio, jonka avulla viranomaiset voivat jäljittää laittomasti maasta vietyjä kulttuuriesineitä.

Katso IMI-esittelyvideo, jossa kuvataan IMIn toimintaperiaatteet pähkinänkuoressa. Video on saatavilla kaikilla EU-kielillä.

Euroopan komission IMI-tiimi, imi-helpdesk@ec.europa.eu

IMI-verkkosivusto: http://ec.europa.eu/imi-net
Lähetä palautetta sähköpostitse: imi-helpdesk@ec.europa.eu