Delo Komisije

Komisija želi v okviru strukturiranega dialoga zbrati prispevke več kot 40 000 mladih o različnih področjih.

Več o strukturiranem dialogu