Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Μέσα από έναν δομημένο διάλογο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει τη συμμετοχή άνω των 40.000 νέων σε ποικίλους τομείς.

Περισσότερα για τον δομημένο διάλογο