Vad gör kommissionen?

Mål

Fram till 2050 vill EU minska utsläppen av växthusgaser från transporter med 60 % jämfört med 1990 års nivåer med följande konkreta mål:

  • Inga fler bilar med konventionella bränslen i städerna.
  • 40 % koldioxidsnåla bränslen inom flyget.
  • 40 % lägre koldioxidutsläpp från bunkerolja från sjöfart.
  • 50 % av godstransporter över 30 mil ska gå med tåg och båt i stället för med lastbil.
  • Majoriteten av de medellånga transporterna ska gå med tåg.
  • Få klart det europeiska nätet för höghastighetståg.
  • Få klart det transeuropeiska transportnätet.
  • Försöka nå nollvisionen för dödsolyckor i trafiken.