Delo Komisije

Cilji

Evropska unija želi do leta 2050 znižati emisije toplogrednih plinov v prometu za 60 % v primerjavi z vrednostmi leta 1990, in sicer:

  • mesta brez avtomobilov, ki uporabljajo „klasična goriva“
  • 40-odstotni delež trajnostnih goriv z nizko vsebnostjo ogljika v zračnem prometu
  • 40-odstotno znižanje emisij CO2 v pomorskem prometu
  • 50-odstotna preusmeritev tovornega prevoza na razdaljah 300 km in več s cestnega na železniški in vodni prevoz
  • preusmeriti večino prometa srednjih razdalj na železnico
  • dokončati evropski železniški sistem visokih hitrosti
  • dokončati vseevropsko prometno omrežje
  • zmanjšati število nesreč s smrtnimi žrtvami v cestnem prometu