Wat doet de Commissie?

Doelstellingen

De EU wil tegen 2050 de uitstoot van broeikasgassen door het vervoer met 60% verlagen ten opzichte van 1990, en meer in het bijzonder:

  • geen voertuigen op conventionele brandstoffen meer toelaten tot steden
  • 40% van alle door de luchtvaart gebruikte brandstof CO2-arm en duurzaam produceren
  • de CO2-uitstoot van scheepvaartbrandstoffen met 40% verlagen
  • de helft van al het goederenvervoer over de weg over afstanden van meer dan 300 km vervangen door vervoer per trein of schip
  • meer dan de helft van alle middellangeafstandsreizen per spoor laten afleggen
  • het Europese hogesnelheidsspoorwegsysteem voltooien
  • het trans-Europees vervoersnetwerk voltooien
  • streven naar nul dodelijke ongevallen in het wegverkeer