Ką daro Komisija?

Tikslai

ES siekia iki 2050 m. 60 % sumažinti transporto priemonių išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, palyginti su 1990 m. kiekiu. Konkrečiau:

  • pasiekti, kad miestuose nebeliktų įprastais degalais varomų automobilių;
  • aviacijos sektoriuje naudojamų tausių mažai anglies dioksido išskiriančių degalų dalį padidinti iki 40 %;
  • 40 % sumažinti CO2 teršalų išmetimą iš jūrų transporto talpyklų;
  • perkelti 50 % krovinių vežimo, kai atstumas yra 300 km arba didesnis, iš kelių į geležinkelių ir vandens kelių transportą;
  • siekti, kad didžioji dalis vidutinio nuotolio kelionių būtų vykdoma geležinkeliu;
  • sukurti Europos greitųjų traukinių tinklą;
  • sukurti transeuropinį transporto tinklą;
  • siekti, kad niekas nebežūtų kelių eismo įvykiuose.