Mjere Komisije

Ciljevi

EU želi do 2050. godine za 60% smanjiti emisije stakleničkih plinova iz prometnog sektora u odnosu na razine iz 1990. Konkretni ciljevi su:

  • potpuno iz gradova izbaciti automobile na tradicionalna goriva;
  • 40 % održivih goriva s niskim udjelom ugljika u zračnom prometu;
  • smanjenje emisija CO2 iz brodskih pogonskih goriva za 40 %:
  • 50 % teretnih putovanja koja su jednaka ili dulja od 300 km trebalo bi se umjesto cestom odvijati željeznicom i unutarnjim plovnim putovima;
  • većina putovanja na srednje udaljenosti trebala bi se odvijati željeznicom;
  • dovršetak europske mreže brzih vlakova;
  • dovršetak transeuropske prometne mreže;
  • smanjenje broja žrtava u cestovnom prometu.