Mida Euroopa Komisjon teeb?

Eesmärgid

EL tahab aastaks 2050 vähendada transpordi põhjustatud kasvuhoonegaaside heitkoguseid 1990. aasta tasemetega võrreldes 60%. Täpsemad eesmärgid on järgmised:

  • lõpetada tavakütusega autode kasutamine linnades;
  • kasutada lennunduses 40% ulatuses vähese CO2-heitega keskkonnasäästlikke kütuseid;
  • vähendada merendussektori punkrikütustega kaasnevat CO2-heidet 40%;
  • minna alates 300 km pikkuste kaubavedude puhul 50% ulatuses maanteetranspordilt üle raudtee- ja veetranspordile;
  • enamik keskmise pikkusega vahemaade läbimiseks toimuvast transpordist peaks toimuma rongiga;
  • ehitada lõplikult välja üleeuroopaline kiirraudteevõrk;
  • ehitada lõplikult välja üleeuroopaline transpordivõrk;
  • saavutada maanteetranspordis hukkunute arvu viimine nulli.