Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Στόχοι

Μέχρι το 2050, η ΕΕ επιδιώκει τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που παράγονται από τις μεταφορές κατά 60% έναντι των επιπέδων του 1990, και ειδικότερα:

  • κατάργηση της χρήσης αυτοκινήτων που κινούνται με συμβατικά καύσιμα στις πόλεις
  • το 40% των αεροπορικών καυσίμων πρέπει να είναι χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών
  • μείωση κατά 40% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από καύσιμα πλοίων
  • μετατόπιση του 50% των εμπορευματικών μεταφορών απόστασης μεγαλύτερης ή ίσης των 300 χλμ. από τις οδικές στις σιδηροδρομικές και τις πλωτές μεταφορές
  • πραγματοποίηση με σιδηρόδρομο του μεγαλύτερου μέρους των μετακινήσεων μεσαίων αποστάσεων
  • ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού δικτύου υψηλής ταχύτητας
  • ολοκλήρωση του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών
  • επίτευξη προόδου όσον αφορά τον στόχο του μηδενικού αριθμού θανάτων στις οδικές μεταφορές