Jaké kroky Komise podniká

Cíle

Do roku 2050 chce EU v dopravě snížit emise skleníkových plynů o 60 % oproti úrovni z roku 1990. Konkrétně hodlá:

  • zakázat ve městech vozidla na konvenční paliva
  • docílit v letecké dopravě 40% využívání udržitelných nízkouhlíkových paliv
  • snížení u lodních paliv emise CO2 o 40 %
  • přesunout 50 % nákladní přepravy nad 300 km ze silnic na železnice a vodní cesty
  • přimět cestující, aby většinu středně dlouhých cest vykonávali po železnici
  • dokončit evropskou vysokorychlostní železniční síť
  • dokončení transevropské dopravní sítě
  • pokročit v dosahování nulového počtu úmrtí v silniční dopravě