Vad gör kommissionen?

Mål
  • Få till stånd ett rimligt och välavvägt transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar med USA (TTIP-avtalet), som respekterar EU:s normer för säkerhet, hälsa, arbetsrätt och skydd av personuppgifter.
  • Arbeta för en kraftfull strategi för utländska direktinvesteringar.
  • Stärka EU:s strategiska partnerskap med viktiga handelspartner.
  • Hjälpa utvecklingsländerna att bli en del av världsekonomin.
  • Upprätthålla europeiska värderingar som mänskliga rättigheter, social trygghet och miljöskydd.
  • Driva en ambitiös handelsagenda till nytta för allmänheten, de små och medelstora företagen och hela ekonomin i EU.
PolitikområdenAvdelningar