Mjere Komisije

Ciljevi
  • postići uravnoteženo i razumno Transatlantsko partnerstvo za trgovinu i ulaganja (TTIP) sa SAD-om kojim će se poštovati europski standardi u pogledu sigurnosti, zdravstveni i socijalni standardi te standardi zaštite podataka
  • promicati jaku politiku izravnih stranih ulaganja
  • ojačati strateška partnerstva EU-a s glavnim trgovinskim partnerima
  • surađivati sa zemljama u razvoju kako bi im se pomoglo u integraciji u globalno gospodarstvo
  • štititi europske vrijednosti kao što su ljudska prava, socijalna zaštita i zaštita okoliša
  • podržavati ambiciozan trgovinski program u korist europskih građana, malih i srednjih poduzeća i šireg gospodarstva