Mida Euroopa Komisjon teeb?

Eesmärgid
  • Sõlmida USAga tasakaalus ja mõistlik Atlandi-ülene kaubandus- ja investeerimispartnerlus, mis on kooskõlas Euroopa ohutus-, tervise-, ja andmekaitsenormidega
  • Edendada tugevat välismaiste otseinvesteeringute poliitikastrateegiat
  • Tugevdada ELi strateegilisi partnerlussuhteid peamiste kaubanduspartneritega
  • Teha koostööd arengumaadega, et aidata neil osaleda ülemaailmses majanduses
  • Kaitsta Euroopa väärtusi, nagu inimõigused ning sotsiaal- ja keskkonnakaitse
  • Järgida Euroopa kodanike, väikeettevõtete ja üldise majandustegevuse hüvanguks ambitsioonikat kaubanduse tegevuskava