Mit tesz az Európai Bizottság?

A Bizottság által az adózási átláthatóság terén 2015. márciusban előterjesztett intézkedéseknek a célja, hogy gátat szabjanak a vállalati adókikerülés gyakorlatának. Ennek az egyik legfontosabb eleme, hogy automatikus információcsere működjön az egyes országokban hozott adómegállapítási határozatokról. Erről az EU-tagállamok miniszterei 2015 októberében állapodtak meg. 

A Bizottság 2015 júniusában beterjesztett cselekvési terve további intézkedéseket irányoz elő azért, hogy a társasági adózás méltányosabb és hatékonyabb legyen. Ebből a cselekvési tervből kiindulva a Bizottság 2016. januárban további kötelező intézkedéseket javasolt, különösen az agresszív adótervezés elleni fellépés jegyében (adókikerülési elleni kezdeményezéscsomag).

Ezenfelül az Európai Bizottság az uniós országok közötti gazdaságpolitikai koordinációt szolgáló éves ciklus, az európai szemeszter keretében figyelemmel kíséri a tagállamok adópolitikáját is, és országspecifikus ajánlásokat ad a tagállamoknak.

Az országismertetők megtekintése

Célok

Az EU arra törekszik, hogy az adózás:

  • méltányosabb legyen: fel kell számolni a hátrányos adóügyi megkülönböztetést és a kettős adóztatást, javítani kell az átláthatóságon és küzdeni kell az adócsalás és az adókijátszás ellen;
  • könnyebb legyen: egyszerűsíteni kell a szabályokat és eljárásokat;
  • hatékonyabb legyen: ösztönözni kell a tagállamok adóhatóságait, hogy szorosabban működjenek együtt a csalás elleni küzdelemben.