Ko dara Komisija?

Erasmus+

Programma “Erasmus +” finansē partnerības starp sporta organizācijām, bezpeļņas pasākumus un pētniecību, lai uzlabotu politikas veidošanu.

Eiropas Sporta nedēļa

Eiropas Sporta nedēļu, kas norisinās visā Eiropā, rīko ar mērķi pamudināt Eiropas iedzīvotājus būt aktīviem ikdienā.

Eiropas Savienības darba plāns par labu sportam (2014.-2017.g.)

Šī plāna ietvaros Komisija organizē ekspertu forumus, kas pulcējas, lai rastu risinājumus problēmām, ar kurām saskaras Eiropas sports.