Mida Euroopa Komisjon teeb?

Erasmus+

Erasmus+ raames rahastatakse spordiorganisatsioonide vahelisi partnerlusi, mittetulundusüritusi ja poliitikastrateegiate väljatöötamist toetavaid teadusuuringuid

Euroopa spordinädal

Kogu Euroopas toimuva spordinädala eesmärk on julgustada eurooplasi olema oma igapäevaelus aktiivsed

Euroopa Liidu spordialane töökava (2014–2017)

Kava kohaselt loob komisjon eksperdirühmi, mis kohtuvad spordiprobleemide lahendamiseks Euroopas