Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Erasmus+

Το πρόγραμμα Erasmus+ χρηματοδοτεί συμπράξεις μεταξύ αθλητικών συλλόγων, μη κερδοσκοπικές αθλητικές εκδηλώσεις και την έρευνα για τη χάραξη καλύτερων πολιτικών.

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού

Η ευρωπαϊκή εβδομάδα αθλητισμού, η οποία πραγματοποιείται σε όλη την Ευρώπη, αποσκοπεί στην ενθάρρυνση των Ευρωπαίων να παραμένουν ενεργοί στην καθημερινή τους ζωή

Πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον αθλητισμό (2014-2017)

Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει φόρουμ εμπειρογνωμόνων οι οποίοι συνεδριάζουν για να βρουν λύσεις σε προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ευρωπαϊκός αθλητισμός