Какво прави Комисията?

Еразъм+

По „Еразъм +“ се финансират партньорства между спортни организации, прояви с нестопанска цел и научни изследвания за укрепване на процеса на разработване на политики.

Европейска седмица на спорта

Европейската седмица на спорта, която се провежда в цяла Европа, има за цел да насърчи европейците да бъдат активни в своето ежедневие.

Работен план на Европейския съюз за спорта (2014 — 2017 г.)

В рамките на плана Комисията организира форуми за експерти, които търсят решения на проблемите, пред които е изправен европейският спорт.