Ką daro Komisija?

ES kosmoso politika siekiama spręsti kai kuriuos aktualiausius šiandienos uždavinius, pavyzdžiui, kovoti su klimato kaita, skatinti technologines inovacijas ir teikti socialinę bei ekonominę naudą piliečiams. Kosminės technologijos, duomenys ir paslaugos tapo neatsiejama europiečių gyvenimo dalimi. Juos pasitelkiame, kai naudojamės mobiliaisiais telefonais ir automobilių navigacijos sistemomis, žiūrime palydovinę televiziją, išsiimame pinigų. Įvykus nelaimei, pavyzdžiui, žemės drebėjimui, miško gaisrui ar potvyniui, iš palydovų tuoj pat gaunama informacijos, todėl skubios pagalbos ir gelbėjimo grupės gali geriau koordinuoti veiksmus.

Tikslai
  • Didinti žemės ūkio ir žuvininkystės veiksmingumą. Palydovinės prietaikos padeda geriau kartografuoti pasėlių plotus, kuriuos reikia laistyti, prognozuoti derlių ir vykdyti žuvininkystės kontrolę. Taip užtikrinama geresnė maisto kokybė ir saugumas ir kartu apsaugoma aplinka.
  • Padėti regionams gauti žinių ir informacijos. Palydovai suteikia galimybę palaikyti ryšį ten, kur antžeminių technologijų galimybės ribotos. Taip mažinami regioniniai skirtumai, nes padedama atokiose vietovėse, neturinčiose prieigos prie interneto, gyvenančioms bendruomenėms.
  • Gerinti reagavimą į krizes. Palydovinio ryšio paslaugos padeda greičiau reaguoti į ekstremaliąsias situacijas. Greitai gavus nuotraukų iš nelaimės vietos ir žalos vertinimo žemėlapių galima veiksmingiau planuoti ir teikti pagalbą ir tinkamiau organizuoti gelbėjimo tarnybų darbą.
  • Saugoti aplinką ir padėti kovoti su klimato kaita. Aplinkos stebėjimas suteikia esminės informacijos apie augaliją, vandenynų sroves, vandens kokybę, gamtos išteklius, teršalus atmosferoje, šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį.
  • Didinti saugumą. Palydovinis padėties nustatymas, palydovinis ryšys ir Žemės stebėjimas padeda nustatyti nelegalią imigraciją, užkirsti kelią tarptautiniam organizuotam nusikalstamumui ir kovoti su piratavimu jūroje.
  • Stiprinti žmonių sveikatą. Kosminėmis technologijomis grindžiamos prietaikos, kuriomis naudojantis gali būti teikiama nuotolinė medicininė parama, gali labai padėti rūpintis pacientų sveikata ir gerinti švietimą sveikatos klausimais. Be to, jos padeda užkirsti kelią ligos protrūkiui arba jį sušvelninti.
  • Optimizuoti transporto priemonių naudojimą. Labai tikslus palydovinis padėties nustatymas ir didesni ryšių pajėgumai padeda kurti šiuolaikinį ir patikimą automobilių, lėktuvų ir laivų transporto sektorių. Optimizuojamas laivyno valdymas, laivų atsekamumas, susidūrimo prevencija, greičio kontrolė, pagalba laivams atliekant manevrus ir t. t.