X'qed tagħmel il-Kummissjoni

Attwalment il-Kummissjoni qed tippreżenta l-pjanijiet tagħha għall-bini ta’ unjoni tas-swieq kapitali biex b'hekk tagħmilha eħfef għan-negozji ż-żgħar biex jingħatawlhom il-flus u l-Ewropa ssir post aktar attraenti għall-investiment. Barra minn hekk, suq uniku diġitali se jwassal biex il-libertajiet tas-suq uniku tal-UE “jsiru diġitali”, b’regoli li japplikaw għall-UE kollha għas-servizzi tat-telekomunikazzjoni, id-drittijiet tal-awtur, il-protezzjoni tad-dejta, jew il-ġestjoni tal-ispettru tar-radju.

Aktar dwar l-unjoni tas-swieq kapitali

Aktar dwar is-suq uniku diġitali

Servizzi ta' interess ġenerali

Objettivi
  • tgħaddi regolamenti li jrawmu l-moviment liberu ta’ oġġetti u servizzi, u t-tisħiħ tal-kompetittività
  • tneħħi l-ostakli għall-kummerċ intra-UE u l-prevenzjoni tal-ħolqien ta’ ostakli oħrajn ġodda
  • tippromwovi ambjent favorevoli għan-negozju u għall-konsumatur ibbażat fuq regoli trasparenti, sempliċi u konsistenti li joffru qafas legali ċar