Ką daro Komisija?

Komisija šiuo metu rengia planus sukurti kapitalo rinkų sąjungą, kad mažosioms įmonėms būtų lengviau gauti lėšų, o Europa taptų patrauklesnė investicijoms. Be to, bendrojoje skaitmeninėje rinkoje ir ES bendrosios rinkos laisvės taps skaitmeninėmis, o telekomunikacijų paslaugoms, autorių teisėms, duomenų apsaugai ar radijo spektro valdymui bus taikomos ES masto taisyklės.

Daugiau informacijos apie kapitalo rinkų sąjungą

Daugiau informacijos apie bendrąją skaitmeninę rinką

Visuotinės svarbos paslaugos

Tikslai
  • Priimti taisykles, kuriomis skatinamas laisvas prekių ir paslaugų judėjimas, ir didinti konkurencingumą
  • Šalinti ES vidaus prekybos kliūtis ir neleisti atsirasti naujoms
  • Skatinti verslui ir vartotojams palankią aplinką, grindžiamą skaidriomis, paprastomis ir nuosekliomis taisyklėmis, apibrėžiančiomis aiškią teisinę sistemą