Mida Euroopa Komisjon teeb?

Komisjon kavandab kapitaliturgude liidu loomist, mis hõlbustab väikeettevõtjate käsutuses olevate rahaliste vahendite suurendamist ning muudab Euroopa investeerijatele atraktiivsemaks. Lisaks sellele muudab digitaalne ühtne turg ELi ühtse turu vabadused ka digitaalseteks. See tähendab kogu ELi hõlmavaid õigusnorme telekommunikatsiooniteenuste, autoriõiguse, andmekaitse või raadiospektri haldamise valdkondades.

Lisateave kapitaliturgude liidu kohta

Lisateave digitaalse ühtse turu kohta

Üldhuviteenused

Eesmärgid
  • Võtta vastu õigusakte, mis edendavad kaupade ja teenuste vaba liikumist ning parandavad konkurentsivõimet
  • Kõrvaldada ELi-sisesed kaubandustõkked ja ennetada uute loomist
  • Edendada ettevõtlus- ja tarbijasõbralikku keskkonda, mis põhineb läbipaistvatel, lihtsatel ja järjekindlatel õigusnormidel, millega luuakse selge õiguslik raamistik