Kaj so storitve splošnega pomena

Storitve splošnega pomena so storitve, ki jih javni organi držav EU uvrstijo med storitve splošnega pomena, kar pomeni, da zanje veljajo posebne obveznosti javne službe. Zagotavlja jih lahko država ali zasebni sektor.

Primeri storitev splošnega pomena so: storitve javnega prevoza, poštne in zdravstvene storitve.

Kategorije

Storitve splošnega pomena se uvrščajo v tri kategorije: gospodarske, negospodarske in družbene.

 • Storitve splošnega gospodarskega pomena so osnovne storitve, ki se izvajajo za plačilo, denimo poštne storitve. Zanje veljajo pravila notranjega trga in konkurenčna pravila. Vendar so lahko odstopanja od teh pravil, kadar je to potrebno za varstvo dostopa državljanov do osnovnih storitev.
 • Negospodarske storitve, denimo policija, pravosodje in zakonsko določeni sistemi socialne varnosti, za katere ne veljajo posebna evropska zakonodaja ali pravila notranjega trga in pravila o konkurenci.
 • Socialne storitve splošnega pomena so namenjene izpolnjevanju potreb ranljivih državljanov ter temeljijo na načelih solidarnosti in enakega dostopa. Te storitve so lahko gospodarske in negospodarske in vključujejo na primer sisteme socialne varnosti, storitve zaposlovanja in socialna stanovanja.

Ukrepi EU

Leta 2011 je EU sprejela Okvir kakovosti za storitve splošnega pomena v EU, ki:

 • pojasnjuje, kako se pravila EU uporabljajo za osnovne storitve ter kako se ta pravila po potrebi spremenijo zaradi izpolnjevanja posebnih potreb
 • zagotavlja dostop do ključnih storitev za vse državljane
 • spodbuja kakovost na področju socialnih storitev in poudarja dosežke kot vzor za druge osnovne storitve

Med nadaljnjimi ukrepi je bila tudi posodobitev evropskih predpisov na področju javnega naročanja in sprejetje nove zakonodaje, ki jasneje opredeli uporabo pravil o državni pomoči pri storitvah splošnega gospodarskega pomena.

Vprašanja v zvezi z zakonodajo EU na področju zagotavljanja osnovnih storitev

Če v vodniku ne najdete odgovora na svoje vprašanje, ga lahko tudi pisno zastavite Evropski komisiji prek interaktivne informacijske službe.

Komisija lahko odgovori na vprašanja v zvezi z zakonodajo EU na tem področju. Ne more pa:

 • analizirati posamičnih zadev
 • zagotoviti uradnega tolmačenja prava EU v zvezi z določeno zadevo
 • zagotoviti pravnega svetovanja v zvezi z vprašanji nacionalnega prava
 • svetovati glede priprave javnih razpisov in oddaje naročil
 • svetovati glede vzpostavitve mehanizma nadomestil

Informacijska služba daje informacije v angleščini, francoščini in nemščini. To pomeni, da lahko vprašanje postavite (in dobite odgovor) samo v teh treh jezikih.

Dokumenti