Definitie van diensten van algemeen belang

Diensten van algemeen belang zijn diensten die de overheden van de EU-landen van algemeen belang achten en waaraan zij derhalve specifieke openbaredienstverplichtingen verbinden. Ze kunnen worden verleend door de staat of door de privésector.

Voorbeelden van dergelijke diensten zijn openbaar vervoer, postdiensten en gezondheidszorg.

Categorieën

Er zijn drie categorieën diensten van algemeen belang: economische, niet-economische en sociale.

 • Diensten van algemeen economisch belang zijn basisdiensten waarvoor betaald wordt, zoals postdiensten. Ze vallen onder de Europese regels voor de interne markt en mededinging. Afwijkingen van deze regels zijn mogelijk om basisdiensten beter toegankelijk te maken.
 • Niet-economische diensten, zoals politie, justitie en de wettelijke sociale zekerheid, vallen niet onder specifieke EU-wetgeving of de regels voor de interne markt en mededinging.
 • Sociale diensten van algemeen belang komen tegemoet aan de behoeften van kwetsbare groepen in de samenleving, op basis van solidariteit en gelijke toegang. Ze kunnen zowel van economische of niet-economische aard zijn. Voorbeelden hiervan zijn sociale voorzieningen, diensten voor arbeidsvoorziening en sociale huisvesting.

Wat doet de EU?

In 2011 heeft de EU het kwaliteitskader voor diensten van algemeen belang in de EU goedgekeurd. Het kwaliteitskader

 • beschrijft welke EU-regels voor basisdiensten gelden en welke aanpassingen er zijn gedaan om te kunnen voldoen aan specifieke behoeften
 • garandeert alle burgers toegang tot essentiële diensten
 • stimuleert sociale dienstverlening van hoge kwaliteit en laat goede prestaties model staan voor andere basisdiensten

Daarna heeft de EU haar aanbestedingsregels gemoderniseerd en de staatssteunregels voor diensten van algemeen economisch belang verduidelijkt.

Vragen over de EU-wetgeving inzake basisdiensten?

Vindt u uw antwoord niet in de gids, schrijf dan naar de Europese Commissie via de interactieve informatiedienst.

De Commissie kan vragen over de EU-wetgeving over dit onderwerp beantwoorden. Maar zij kan niet:

 • individuele gevallen beoordelen
 • een formele interpretatie geven van het EU-recht voor een concreet geval
 • juridisch advies geven over kwesties van nationaal recht
 • advies geven over de wijze waarop aanbestedingen of contracten gestructureerd moeten worden
 • advies geven over het organiseren van een compensatieregeling

Documenten