Wat doet de Commissie?

Doelstellingen
 • gedegen onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie
 • toegang tot, en gebruik en kwaliteit van informatie- en communicatietechnologieën
 • concurrerende kleine bedrijven
 • overgang naar een koolstofarme economie
 • aanpassing aan de klimaatverandering, risicopreventie en -beheer
 • milieubescherming en efficiënt grondstoffengebruik
 • duurzaam vervoer en betere vervoersinfrastructuur
 • duurzame en hoogwaardige werkgelegenheid en arbeidsmobiliteit
 • sociale inclusie bevorderen, armoede en discriminatie bestrijden
 • investeren in onderwijs, opleiding en een leven lang leren
 • efficiënter openbaar bestuur