Ką daro Komisija?

Tikslai
 • Tvirtas mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų sektorius.
 • Prieiga prie informacinių ir ryšių technologijų, platesnis jų naudojimas ir kokybės gerinimas.
 • Konkurencingos mažosios įmonės.
 • Perėjimas prie mažai anglies dioksido išskiriančių technologijų ekonomikos.
 • Prisitaikymas prie klimato kaitos, rizikos prevencija ir valdymas.
 • Aplinkos apsauga ir efektyvus išteklių naudojimas.
 • Tvarus transportas ir geresnė transporto infrastruktūra.
 • Tvarus ir kokybiškas užimtumas ir darbo jėgos judumas.
 • Socialinės įtraukties skatinimas, kova su skurdu ir visų rūšių diskriminacija.
 • Investicijos į švietimą, lavinimą ir mokymąsi visą gyvenimą.
 • Veiksmingesnis viešasis administravimas.