Mida Euroopa Komisjon teeb?

Eesmärgid
 • Edendada teadusuuringuid, tehnoloogilist arendustegevust ja innovatsiooni
 • Parandada juurdepääsu info- ja kommunikatsioonitehnoloogiale, toetada selle tehnoloogia kasutamist ning kvaliteedi parandamist
 • Tagada väikeettevõtete konkurentsivõime
 • Minna üle vähese CO2-heitega majandusele
 • Kohaneda kliimamuutustega, riske ennetada ja juhtida
 • Kaitsta keskkonda ja tagada ressursitõhusus
 • Edendada säästvat transporti ja parandada transporditaristuid
 • Soodustada püsiva ja kvaliteetse tööhõive edendamist ning toetada tööjõu liikuvust
 • Parandada sotsiaalset kaasatust ning võidelda vaesuse ja igat liiki diskrimineerimise vastu
 • Investeerida haridusse, oskustesse ja elukestvasse õppesse
 • Muuta avalik haldus tõhusamaks