Aktuellt

Vad gör kommissionen?

EU:s hälsopolitik går ut på att förebygga sjukdomar, ge alla lika möjligheter till god hälsa och bra vård och ta itu med allvarliga hälsohot som förekommer i hela EU. Friska människor är också bra för ekonomin, och därför vill kommissionen se till att ländernas hälso- och sjukvård är tillgänglig, effektiv och anpassbar.

Några exempel på vad EU gör är att samla kunskap om bröstcancer, livmoderhalscancer och tjock- och ändtarmscancer, främja motion och goda kostvanor samt bekämpa rökning genom lagstiftning om tobaksvaror och tobaksreklam.

Europeiska smittskyddscentrumet bedömer nya hot så att EU och de nationella hälsomyndigheterna kan reagera snabbt.

För att skydda invånarna och garantera att de får den bästa behandlingen måste alla läkemedel som säljs i EU godkännas på nationell nivå eller EU-nivå, genom Europeiska läkemedelsmyndigheten, innan de släpps ut på marknaden.

Mål
  • Skydda EU-invånarna mot allvarliga internationella hot mot hälsan.
  • Bidra till effektiva, tillgängliga och anpassbara hälso- och sjukvårdssystem.
  • Förbättra tillgången till bättre och tryggare hälso- och sjukvård.
  • Främja hälsa, förebygga sjukdomar och verka för miljöer som bidrar till en hälsosam livsstil.