Ce face Comisia

Comisia Europeană și țările UE colaborează pentru a construi o uniune europeană a sănătății puternică, care să protejeze sănătatea europenilor, să îmbunătățească reziliența sistemelor de sănătate din Europa și să se asigure că UE și statele sale membre sunt pregătite să facă față provocărilor comune. UE este activă în multe domenii. De exemplu, caută să sporească încrederea populației în vaccinuri, să se asigure că toți cetățenii au acces la medicamentele și dispozitivele medicale de care au nevoie la un preț accesibil, să reducă povara cancerului și a altor boli netransmisibile cu efecte grave și să se asigure că asistența medicală și serviciile asociate beneficiază de avantajele pe care le aduce digitalizarea.

De asemenea, derulează inițiative menite să reducă utilizarea antibioticelor, să amelioreze cadrul de evaluare a tehnologiilor medicale, să eficientizeze răspunsul în caz de criză și să îmbunătățească nivelul de pregătire pentru situații de criză (ținând cont de lecțiile învățate în urma pandemiei de COVID-19).

Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor analizează amenințările noi pentru sănătate, astfel încât UE și autoritățile naționale din domeniul sănătății să poată reacționa rapid.

Pentru a proteja cetățenii și a asigura cele mai bune tratamente, toate medicamentele din UE trebuie să fie aprobate la nivel național sau european înainte de a intra pe piață, prin intermediul Agenției Europene pentru Medicamente.

Autoritatea Europeană pentru Pregătire și Răspuns în caz de Urgență Sanitară (HERA) elaborează, produce și achiziționează contramăsuri medicale înainte și în timpul crizelor sanitare.

Obiective